10 Ingredienser for å bygge et vellykket team for kvalitetsforbedring

Ti ingredienser for å bygge et vellykket lag for kvalitetsforbedring er som følger:

Lagtilnærminger trenger tilstrekkelig planlegging. En viss periode med etterforskning, refleksjon og sjelsøking er nødvendig før det går ut i noen laginitiativer. Noen selskaper kan skape feil type lag for en bestemt jobb i en hast. Ledere bør undersøke organisasjonens mål, mål og kultur for å vurdere sin beredskap til å utvikle og støtte teambaserte tiltak.

Image Courtesy: blog.synergita.com/wp-content/uploads/2013/09/successful-team-building.jpg

De fleste organisasjoner drar nytte av å etablere en styringskomité bestående av en gruppe interesserte, engasjerte ledere og stabsledere sammen med en fagforeningsrepresentant dersom en union eksisterer. Styringskomiteen etablerer innledende retningslinjer og prosedyrer og velger en person eller personer som skal være tilretteleggerne. Hvis ansatte velger å bli med i laget, får de 8 til 16 timer med opplæring eller samtidig trening før eller under de første gruppemøtene.

Vanligvis vil treneren eller gruppelederen utføre opplæringen. Lag læres å bruke brainstorming og problemløsning verktøy samt ferdigheter i presentasjon teknikker, gruppeledelse og motivasjon.

Ti ingredienser for et vellykket lag for kvalitetsforbedring er:

(i) Klarhet i lagsmål

(ii) En forbedringsplan

(iii) Klart definerte roller

(iv) Klar kommunikasjon

(v) Gunstig lagadferd

(vi) Veldefinerte avgjørelsesprosedyrer

(vii) Balansert deltakelse

(viii) Etablert grunnlag

(ix) Bevissthet om gruppeprosess og

(x) Bruk av vitenskapelig tilnærming.

Selvstyrte lag (SMT) representerer den største utfordringen fordi lagene er bemyndiget:

(i) Opprette en arbeidsenhet som er ansvarlig for en hel oppgave

(ii) Etablere spesifikke tiltak av arbeidsenhetens produksjon

(iii) Designe flerfaglige jobber

(iv) Opprette interne styrings- og koordineringsoppgaver

(v) Opprette grenseadministrasjonsoppgaver

(vi) Etablering av tilgang til informasjon og

(vii) Etablering av støttesystemer.