2 Metoder for fastsettelse av hovedstol, renter og avdrag

Følgende punkter fremhever de to metodene for å fastslå hovedstol, renter og avdrag.

Oppsummeringsmetode # 1. Når kontantpris, rente og avdrag er gitt:

(f.eks. Kontantpris Rs. 15.000; Rentesats = @ 10% pa og Avdragsrente 3.000 for 5 år og nedbetaling = Rs. 2.000).

Følgende tabell skal forberedes for formålet:

Merk: Total rente = Rs. 2.000 + Rs. 15.000 (Rs. 3000 x 5) - Rs. 15.000 = Rs. 2000.

Oppdagelsesmetode # 2. Under Annuity Table:

(i) Når kontantprisen ikke er oppgitt

(ii) Når mengden av avdrag ikke er oppgitt.

(i) Når kontantprisen ikke er oppgitt:

Kontantprisen på eiendelen kan fastslås ved hjelp av livrentebordet.

For eksempel:

Avdrag Rs. 10.000 i fem år; Rentesats @ 4% pa (Nåverdien av Re 1 pa i fem år på 4% pa er Rs 4, 4518.)

Kontantprisen kan fastslås som:

Merk: Hvis det er noen forskuddsbetaling, vil det samme bli lagt til.

Derfor er summen av interesse = Rs. 50.000 (Rs. 10.000 x 5) - Rs. 44, 518 = Rs. 5481.

(ii) Når mengden av avdrag ikke er gitt:

Det samme kan fastslås ved hjelp av livrentebordet:

For eksempel:

Kontantpris Rs. 50.000, rente av interesse @ 6% pa

(Nåverdien av Re 1 som er betalt i begynnelsen av hvert år i fire år er Rs 3 6730.)

Derfor vil totalbeløpet være [Rs. 54 452 (Rs. 13 613 x 4) - Rs. 50.000] = Rs. 4452.