3 Hovedstyrker i Statens lovgivende råd

De tre hovedmakter i det statlige lovgivningsrådet er som følger: (i) Lovgivningsmakter (ii) Finansielle styrker (iii) Kontroll over ledelsen.

Statlig lovgivende råd er et veldig svakt hus, det utøver begrensede krefter.

(i) Lovgivende makter:

En vanlig eller ikke-pengepost kan innføres i enten Statens hus. Det kreves å bli sendt av begge husene for å bli en lov. Hvis regningen blir flyttet i den lovgivende forsamlingen i første omgang, går den til lovgivende rådet etter å ha blitt vedtatt av forsamlingen.

Rådet har fire alternativer før det:

(a) For å sende regningen,

(b) For å avvise regningen,

(c) Å endre regningen, eller

(d) Ikke ta noe på det. I tilfelle av

(c) eller

(d) Lovgivende forsamling anser regningen for andre gang. Det kan godta eller avvise endringene som er gjort av Lovgivende rådet. Det kan videresende regningen som den er. I dette tilfellet går det til Rådet for andre gang, som igjen kan vedta noen av alternativene ovenfor.

Det kan imidlertid ikke forsinke regningen i mer enn en måned for andre gang. Etter dette nektet regningen å ha blitt passert av begge husene. Dette betyr at Rådet i første omgang kan utsette regningen i tre måneder og i andre tilfelle for en måned. Høyst kan rådet forsinke en ikke-pengepost for en periode på fire måneder.

I motsetning til dette kan enhver lovforslag vedtatt av lovgivningsrådet avvises av den lovgivende forsamlingen.

(ii) Finansielle styrker:

På finansområdet har lovgiverrådet lite styrke. En pengepost kan kun innføres i den lovgivende forsamlingen. Etter passasjen går det til Lovgivende rådet for behandling. Rådet må returnere det innen 14 dager.

Det kan gjøre visse forslag, men det er for forsamlingen å akseptere disse eller ikke. Etter utløpet av 14 dager regningen blir fullstendig bestått selv når rådet ikke har bestått det. Med andre ord, lovgivende rådet kan ganske enkelt forsinke vedtaket av en pengepost i maksimalt 14 dager.

(iii) Kontroll over lederen:

Lovgivende rådet har liten kontroll over utøvende. Statens ministerråd er ansvarlig for den lovgivende forsamlingen alene og ikke til det lovgivende råd. Medlemmene av Lovgivningsrådet utøver viss kontroll over statsdepartementet ved å stille spørsmål og tilleggsspørsmål til ministrene.

Stilling:

Det Lovgivende Råd er et veldig svakt kammer. Det er uten noen reell myndighet. Derfor har de fleste stater foretrukket å ikke ha dette huset.