4 Viktige kategorier av EVA

Viktige kategorier av EVA er oppført nedenfor:

1. Redusere kapitalkostnaden:

Det første avgjørende er å styre finansiell kapital som enhver annen inngang til virksomheten, og redusere kjøpesummen. En finansdirektør må velge og sette i bruk finanspolicy, risikostyring og pensjonsfinansieringsstrategier som vil redusere prisen som markedet belaster firmaet for å leie kapital.

Image Courtesy: accaglobal.com/content/dam/acca/global/images-members/New%20trolleys.png

Finansansvarlige må også tenke på å øke åpenhet og ledelsesansvar, styrke insentiver for innsidere for å maksimere eiers rikdom og til og med vedta EVA Focused Finance-plattformen som måter å øke investorens tillit og deres vilje til å fremme midler til firmaet på gunstige vilkår.

2. Betjene Effektiv:

De åpenbare mulighetene for å øke EVA i operasjoner er å redusere kostnadene og spare skatter og øke NOPAT uten å bruke mer kapital. EVA belønner naturligvis intelligent kostnadskontroll, og forvandler skatteavdelingen til et profitt senter.

3. Administrere eiendeler og re-distribuere kapital:

Ledelsen kan også kutte en EVA-utgift ved å redusere mengden fysisk og immateriell kapital som den anvender. For å øke EVA vil ledere samle kapital knyttet til ikke-produktive eiendeler og aktiviteter og returnere frigjorte penger til investorer.

Selv om driftsresultatet krymper, så lenge ansvaret for bruk av kapital krymper mer, vil EVA ekspandere. Ledere kan bruke forsyningskjeden teknikker for å øke driftskapital sving, selge eiendeler de vet er verdt mer til andre, eller konsolidere avskedigelser og utrydde marginale produktlinjer og kundekontoer. På et mer strategisk nivå kan toppledere utvikle helt nye forretningsmodeller som sparer kapital ved å øke hastigheten.

4. Grow Profitably:

Kostnader og kapital kan kun kuttes så langt. På lang sikt er den eneste måten å øke EVA på å investere, vokse og å ta risiko og innovere, men ledere må være sikre på at de øker driftsresultatet med mer kostnadene ved å leie den nye hovedstaden.

For å maksimere EVA må de ta på seg så mange positive netto nåverdige prosjekter som de muligens kan. EVA forteller også ledere å unngå at pesten investerer kapital for mindre enn kapitalkostnaden, uansett hvilke andre fordeler det kan synes å være.

Økende markedsandel, for eksempel, mens fundamentalt avtagende EVA, er en idiotens æren. EVA-meldingen skal være lønnsom først utvikle en solid, særegent operativ plattform og verdi proposisjon og deretter gå videre til neste.