5 Hovedmål for et treningsprogram

Hovedmål for treningsprogrammet er som følger:

i) Å gi nytilkomne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter,

Image Courtesy: winningedgeuniv.com/images/audience.jpg

ii) Å hjelpe medarbeiderne til å fungere bedre i sin nåværende stilling ved å utsette dem for de nyeste konseptene, informasjon og teknikker og utvikle de ferdighetene som kreves i sine fagområder,

iii) Å bygge opp en andre linje av kompetente offiserer og forberede dem som en del av karriereprogresjonen for å okkupere mer ansvarsfulle stillinger.

iv) Å utvide sjefen til de overordnede lederne ved å gi dem muligheter for utveksling av erfaringer innenfor og utenfor for å rette opp de smale utsikter som kan oppstå fra over spesialisering.

(v) For å gi kundeopplæring.