5 Hovedfaktorer som bestemmer en markedsstruktur for en industri

Noen av de viktigste faktorene som bestemmer markedsstruktur for en industri er som følger:

Markedsstruktur refererer til antall og type bedrifter som opererer i bransjen. Økonomer har brukt forskjellige måter å klassifisere markedene for å studere naturen til ulike typer markeder og problemer som de står overfor.

Image Courtesy: macroinc.com/wp-content/uploads/2012/09/MACRO-Market-Structure.png

Hovedfaktorene, som bestemmer markedsstrukturen, er:

1. Antall kjøpere og selgere:

Antall kjøpere og selgere av en vare i markedet indikerer hvilken innflytelse de utøver på varens pris. Ved stort antall kjøpere og selgere er en individuell kjøper eller selger ikke i stand til å påvirke prisen på varen. Men hvis det er en enkelt selger av en vare, har en slik selger stor kontroll over prisen.

2. Varemerket:

Hvis varen er av homogen natur, det vil si identisk i alle henseender, så selges den til en jevn pris. Men hvis varen er av differensiert natur (som forskjellige merker av tannkrem), så kan den selges til forskjellige priser. Igjen, hvis varen ikke har noen nære substitusjoner (som jernbaner), så kan selgeren lade høyere pris fra kjøpere.

3. Bedriftsfrihet:

Hvis det er frihet for oppføring og utgang av firmaer, vil prisen være stabil i markedet. Men hvis det er restriksjoner på oppføring av nye firmaer og utgang fra gamle bedrifter, kan et firma påvirke prisen fordi den ikke har frykt for konkurranse fra andre eller nye firmaer.

4. Kunnskap om markedsforhold:

Hvis kjøpere og selgere har perfekt kunnskap om markedssituasjonen, så er det en ensartet pris i markedet. Men i tilfelle ufullkommen kunnskap, er selgerne i stand til å belaste forskjellige priser.

5. Mobilitet av varer og produksjonsfaktorer:

Når produksjonsfaktorene kan bevege seg fritt fra ett sted til et annet, råder det en ensartet pris i markedet. Imidlertid kan det forekomme forskjellige priser i markedet hvis det gjelder immobilitet av varer og faktorer.