9 Typer annonsemedia tilgjengelig for en annonsør

Nine typer annonsemedia tilgjengelig for en annonsør er: (1) direktemelding (2) aviser og blader (3) radioannonsering (4) fjernsynsreklame (5) filmannonsering (6) utendørs reklame messer og utstillinger og (9) spesiell reklame!

(1) Direkte post:

Dette er en av de eldste typer reklamemedier. Under denne metoden sendes meldingen til de potensielle kjøpere per post. En adresseliste er utarbeidet for dette formålet. Sirkulære bokstaver, mapper, kalendere, hefter og kataloger sendes under denne typen reklame. I salgsbrevet blir det appellert til kjøperne separat.

Den inneholder detaljert informasjon om produktet. Hovedformålet med disse bokstavene er å skape leserens interesse for produktet. Brevet skal være attraktivt, interessant og overbevisende. Hefter og kataloger inneholder informasjon om detaljert beskrivelse og priser på ulike varianter av produkter.

Denne metoden er svært effektiv, da den etablerer direkte kontakt med forbrukeren og også opprettholder hemmelighold i reklame. Detaljert informasjon om produktet kan sendes til kjøpere. Bokstavene og rundskrivelsene inneholder personlige appeller som er svært nyttige når det gjelder å vekke interesse for produktene. Denne metoden kan gjennomføres effektivt dersom produsentene selger direkte til forbrukerne.

Direkte postreklame lider også av visse ulemper. Det har begrenset tilgang, dvs. et lite antall kjøpere kan dekkes. Det er praktiske problemer med å forberede og opprettholde oppdatert adresseliste. Dette er heller ikke egnet for alle typer produkter.

(2) Aviser og magasiner:

Dette er viktige former for presseklame, aviser er det mest effektive og kraftige reklamemediet. Aviser inneholder verdifull informasjon med hensyn til ulike aktuelle hendelser. Det kan bli referert til som et butikkhus med informasjon. Det er daglig, to ukentlig og ukentlig aviser. Aviser har størst sirkulasjon og leses av mange mennesker. Avisene kan være lokale, provinsielle eller nasjonale.

Det er en egen annonseavdeling i hver avis som klassifiserer og designer ulike annonser i papiret. Før du velger avis, bør annonsøren ta hensyn til ulike faktorer, for eksempel dekning av avisen, kundeklassen og annonseringskostnadene etc.

Avisene har bredest sirkulasjon og har universell appell. Kostnaden for annonsering er mindre i forhold til andre medier. Avisene har mer repeterende verdi og er svært hjelpsomme med å introdusere et nytt produkt. Disse passer for alle typer varer som har større markeder.

En høy grad av fleksibilitet sikres av aviser, dvs. reklamekampanjen kan gjennomføres og stoppes raskt. Annonser er hovedkilden til inntekter til utgiverne. Den viktigste fordelen av avisene er at annonsørens melding raskt kan formidles til leserne.

Foruten aviser lider også av visse ulemper. De har kortere liv og er ikke egnet for analfabeter. De fleste av folket leser avisene tilfeldigvis spesielt om morgenen når de har det travelt med å delta i sine respektive jobber.

Hemmelighet kan ikke opprettholdes i denne typen reklame. En annen ulempe med avisannonsering er at de er i svart-hvitt-utskrifter. Fargede annonser er ikke dekket, som er mer tiltalende og attraktive.

magasiner:

Magasiner eller tidsskrifter er andre viktige medier for kommunikasjon. Magasiner kan bli utgitt ukentlig, månedlig, kvartalsvis, toårig eller årlig. Disse leses med større interesse av leserne i forhold til aviser. Annonser gitt i blader er mer beskrivende og attraktive. De er vanligvis i farget form som skildrer produktet pent og gir varig inntrykk til leseren.

Det er magasiner eller tidsskrifter ment for allmennheten og spesiell klasse av mennesker. Det er eksklusive magasiner knyttet til industri, handel, økonomi og økonomi mv. Det er også spesielle magasiner for menn, kvinner og barn. Bladerne har lengre liv og er svært egnet for å annonsere bestemte varer.

Magasiner har mindre fleksibilitet i forhold til aviser. Siste minuttendringer kan ikke innføres i annonsen da de sendes til pressen mange dager før publikasjonen. Det er mindre repeterende verdi, og ingen hemmelighold kan opprettholdes.

Kostnaden for annonsering er høyere i forhold til aviser. Sirkulasjonen er liten og er kun egnet for utdannede lesere. Ved introduksjon av et nytt produkt er blader ikke mye egnet på grunn av mindre kontinuitet.

(3) Radioannonsering:

Radioannonsering er svært populær i disse dager. Annonsene sendes fra forskjellige stasjoner av All India Radio. Radioannonsering kan forklares som "ord i munn-reklame på engroskala". Annonsemeldingene kan være på forskjellige regionale språk.

Den viktigste fordelen av radioreklame er at den dekker alle typer lytter, uansett om de er analfabeter eller utdannede. Det er et veldig effektivt medium for popularisering på masseskala ulike forbrukerartikler. Dekningen av dette mediet er bredere og strekker seg til et stort antall lyttere. Det sikrer raskere gjentakelse.

Radioreklame lider av kortere liv, begrenset minne og korte meldinger. Kostnaden for annonsering er høyere. Meldingen kan ikke høres riktig av lytteren. Det er ingen hemmelighold. Dette er nyttig for de som har radioapparater. Det er mindre fleksibilitet og mangel på personlig berøring.

(4) TV-reklame:

Dette er det siste og rask utviklingsmediet av reklame og blir stadig økende popularitet i disse dager. Det er mer effektivt i forhold til radio som det har fordelene med lyd og syn. På grunn av billedlig presentasjon, er det mer effektivt og imponerende og etterlater stadig varig inntrykk på seeren.

Det er et veldig kostbart medium som kun kan brukes av store bekymringer; den har en kortere levetid og begrenset dekning. Tilbake referanse til annonsen kan ikke gjøres etter presentasjonen. Varigheten av annonsen er svært begrenset.

Til tross for de ovennevnte ulemper, oppnår denne metoden for annonsering rask dekning og enorm popularitet blant massene.

(5) Filmannonsering:

Dette er også kjent som kinoannonsering. Dette gir også syke- og høreanlegg som fjernsyn. Kort reklamefilmer er ikke utarbeidet av store forretningshuse som sendes til forskjellige kinohus for å bli vist til publikum før de vanlige showene eller under pausen. Den har mer repeterende verdi, men ikke til de samme seerne. Dens dekning er begrenset, som bare til nytte for lokalbefolkningen.

Det er et veldig kostbart medium som involverer høyere distribusjons- og filmskapningskostnader. Bare store organisasjoner har råd til å produsere reklamfilmer. Det sikrer større fleksibilitet til større kostnader. Dens effektivitet kan ikke måles riktig. Filmfremstilling er en tidkrevende prosess.

(6) Utendørs reklame:

Denne typen reklame inkluderer forskjellige medier som plakater, plakater, elektriske skjermer eller neonskilt, smørbrød, skyskriver, buss, tog og trikkannonsering. Dette er også kjent som "Mural reklame". Hovedformålet med utendørs reklame er å fange oppmerksomheten til forbipasserende innenfor blinkende øye.

Dette er det mest effektive reklamemediet. Dette er svært egnet når det gjelder forbruksvarer og husholdningsartikler som såper, medisiner, vifter, sko og penner etc.

Plakater og plakater er vanligvis faste på veggene i nærheten av veisider, jernbanestasjon og bussstativer. Disse plakatene er laget av tykk papir eller metallplate eller tre og bærer reklamemeldingen som lett kan leses og ses fra en avstand.

Plakatene klistret også på baksiden av busser, tog og trikker som er sterkt nyttig i å bære meldingen i hele og utenfor byen. Malte skjermer er utarbeidet av ekspert malere som bærer attraktive flerfargede bilder også for å imponere på folket.

Elektriske skjermer eller neonskilt brukes også for å imponere forbipasserende. Disse har en veldig kort melding. Dette er en veldig kostbar enhet.

Smørbrødsmenn flytter fra gate til gate som bærer plakatene og særegent. De roper og synger rosende bekymringen og produktet. Sky skriving er også kjent som luftreklame.

Pilotene til flyene gjennom hvem dette blir båret, skriver annonsørens melding i form av røyk eller belysning. Meldingen er ganske synlig, selv fra lang avstand. Ballonger utstyrt med meldingen og bildene av produktet fløyes også i himmelen.

Denne typen annonsering har en bredere dekning og gir et effektivt inntrykk på folket. Det er svært egnet for å gjøre produktet populært og skape riktig merkevarebilde. Den har større fleksibilitet og kan utformes ved å holde i betraktning egenskapene til en bestemt lokalitet. Det krever mindre tid og krefter fra annonsørens side å gjennomføre dette mediet. Dette er mer holdbar og økonomisk form for reklamemedium.

Det er blitt referert til som påminnelse eller gjenværende reklame som brukes av annonsøren etter alle de andre annonsemediene.

Knekking av regninger og plakater ødelegger veggene i ulike bygninger og påvirker renslighet og beautifisering av et bestemt område negativt.

Ulike medier som skywriting, sandwichmen, ballonger og elektriske skjermer er svært kostbare. De er utover middel av en liten handelsmann.

(7) Vindueskjerm:

Det er en vanlig metode som vanligvis utføres av forhandlere som viser sine produkter i butikkvinduene for å tiltrekke seg kundene. Dette er også kjent som utvendig skjerm.

Det er den mest effektive og direkte metoden for å påvirke folket. Vindueskjerm har direkte appell til tilskuerne. Det er medvirkende til å vekke lysten til å kjøpe i potensielle kunder. Det fungerer som en stille selger.

For å kunne bruke denne metoden vellykket, bør varene ordnes riktig og systematisk i showvinduene. Artikklene i vinduene bør regelmessig endres. Annonsøren bør ikke glemme at vinduet er indeksen til butikken hans. Det skal utvises ytterste forsiktighet for å vise produktene i Windows.

(8) Messer og utstillinger:

En messeutstilling eller messe er organisert i stor skala som er deltatt av ulike produsenter og handelsfolk sammen med sine produkter som skal selges til det store antallet personer som besøker utstillingen. Utstillingen kan enten organiseres lokalt, provinsielt eller internasjonalt. Eksemplene på noen av de internasjonale utstillingene er EXPO 70 av JAPAN, ASIA 72 og den siste messen i Delhi hvert år.

Ulike boder eller paviljonger "tildeles ulike handelsfolk som viser sine varer i disse paviljongene. Produsentene distribuerer også salgslitteraturen og noen ganger gratis vareprøver til folket. Fasilitetene til praktisk demonstrasjon er også gitt til kundene. Kundene forstår klart bruksmetoden og bruken av produktet.

I tilfelle av internasjonale utstillinger samles handelsmenn fra forskjellige land på ett sted; de kan enkelt dele erfaringene fra de respektive landene med hverandre, som er veldig informativ og nyttig for alle dem. Det gir god mulighet til å lære. Den store samlingen av folk i utstillingen gir et større marked for salg.

(9) Spesialreklame:

De fleste forretningshuse for å øke salget, annonsere sine produkter, gi gratis gaver som dagbøker, vesker, papirvekter og kalendere til kundene. Firmanes eller forhandlerens navn er skrevet på de presenterte artiklene.