Regnskapsmessig behandling av bonusaksjer

Ovennevnte oppføringer gjør det klart at utstedelse av bonusaksjer resulterer i tillegg til selskapets aksjekapital, men aksjonærfondet forblir uendret, fordi reserver er redusert med tilsvarende beløp. Etter bonusutstedelse vil andre ting forblir det samme, prisen på aksjene kommer ned til den totale verdien av aksjer som eies av en aksjonær, forblir uendret.

Utstedelsen av bonusaksjer kan være lønnsomt for aksjonærene dersom selskapet opprettholder utbyttesatsen per aksje etter utstedelse av bonusaksjer som tidligere. Etter utstedelse av bonusaksjer, vil aksjonærene begynne å få mer utbytte da de er i besittelse av økt antall aksjer.

Ubalansen mellom det laveste beløpet av innbetalt kapital og høyere nettoverdi som skyldes akkumulerte reserver kan korrigeres ved å aktivere reserver ved å utstede bonusaksjer. Ved utstedelsen av bonusaksjer øker aksjekapitalen og blir representativ kapital i forhold til inntektskapasiteten. Det vil dempe spekulasjoner i aksjekursene og som følge derav vil prisene på aksjer i selskapet stabilisere seg.

Illustrasjon:

Følgende er utdrag fra balansen av Arihant Silk Ltd. 31. desember 2008

En resolusjon ble vedtatt for å utstede 800 bonusaksjer på Rs. 10 hver ved å gi Rs. 4.000 ut av F & L-kontoen og balansen ut av reservefondet.

Sett ut journalposter for å gi oppløsningen effekt og vis hvordan de vil påvirke balansen. (ACS, juni 79)