Barrierer for samfunnsansvar: leder, organisasjon, industri, divisjon

Barrierer for samfunnsansvar er: (i) leder (ii) organisasjon (iii) industri og (iv) divisjon!

For å oppfylle oppgaven med samfunnsansvar kan det oppstå følgende problemer på organisasjonsnivå som hindrer prosessen med å gjennomføre målet om samfunnsansvar.

(i) lederen:

Lederne er ekstra forsiktige når de planlegger og gjennomfører programmene knyttet til samfunnsansvar som folk på høyt nivå kanskje ikke godkjenner lederens planer hvis de føler at planene ikke er lønnsomme for organisasjonen.

Det er lederen som i siste instans er ansvarlig for sosiale tiltaksprogrammer i enhver organisasjon. Lederen kan også planlegge eller gjennomføre det sosiale handlingsprogrammet.

(ii) Organisasjonen:

Hovedformålet med enhver organisasjon er overskuddsmaksimering som aksjonærer vil ha et utbytte til slutt, eller de kan godt lide at fortjenesten blir pløyet tilbake for utvidelse av virksomheten, og folk som jobber i organisasjonen forventer høyere lønn.

Så sosiale tiltaksprosjekter må vurderes svært nøye når det gjelder kostnad og nytte. Så samfunnsansvar kan overses mens hovedmålet for organisasjonen blir oppnådd, dvs. profittmaksimering.

(iii) Næringen:

Det er mange konkurrenter i samme bransje for en organisasjon. Når en bestemt organisasjon gjør noe sosialt fordelaktig aktivitet til gavn for samfunnet, så kan det ikke bli verdsatt av andre konkurrenter i bransjen som gjør det enkelt for organisasjonen å overleve i bransjen alene.

(iv) Divisjonen:

Det er antall divisjoner i organisasjonen som konkurrerer med hverandre og også streber mot hovedmål for organisering, dvs. profitt. Enhver beslutning om samfunnsansvar og prosjekt som påvirker eller reduserer fortjenesten, kan true eksistensen av den aktuelle divisjonen.

Dette er en av hovedårsakene til at de fleste avdelingene føler seg betenkelige i å starte og implementere samfunnsansvarsprogrammer med mindre og til det er klare retningslinjer og instruksjoner fra folket på toppnivå.