Tilbakekjøp av andeler: Bestemmelser og evaluering

Les denne artikkelen for å lære om tilbakekjøp av aksjer. Etter at du har lest denne artikkelen, vil du lære om: 1. Hensynlige bestemmelser om tilbakekjøp av andeler 2. Evaluering av tilbakekjøpsalternativ.

Viktige bestemmelser om tilbakekjøp:

Stående bestemmelser om tilbakekjøp av aksjer er som følger:

(1) Kjøper tilbake i et regnskapsår skal ikke overstige 25 prosent av selskapets frie reserver og egenkapital.

(2) Tilbakebetaling vil bare bli brukt til omstrukturering av kapital og ikke for treasury operasjoner.

(3) Tilbakekjøp av aksjer kan gjøres ut av selskapets frie reserver, overkurskonto eller fortjeneste av tidligere emisjoner spesielt laget for tilbakekjøpsformål.

(4) Etterkjøp av egenkapitalandel er på 2: 1.

(5) Det vil være en 24-måneders mellomrom mellom to tilbakekjøp av samme type sikkerhet. Det vil imidlertid ikke være noen bar på utstedelse av andre typer verdipapirer, inkludert gjeld, obligasjoner og fortrinnsrett.

(6) Bedrifter som ønsker å tilbakekjøp aksjer, må søke etter godkjenning fra styret.

(7) Tilbakekjøpsprosessen må fullføres innen 12 måneder fra datoen for vedtaket av spesialoppløsningen, godkjent av selskapets artikkel.

(8) Bedrifter som har misligholdt innbetaling av innskudd, innløsning av obligasjoner / preferanseaksjer og tilbakebetaling til Finansinstitusjoner, vil ikke få tilbakekjøpsopsjonen.

(9) Et selskap som søker tilbakekjøp vil ha lov til å gjøre det etter å ha fullstendig offentliggjort, om alle fakta, behovet for tilbakekjøp, klassen av aksjer som skal tilbakekjøpes, den personen fra hvem tilbakekjøpet skal gjennomføres mv.

(10) ESOPer kan ikke utstedes til promotorer eller styremedlemmer som eier 10 prosent eller flere aksjer.

SEBI har også lagt ned følgende retningslinjer angående tilbakekjøpsalternativet:

(1) Selskaper har ikke lov til å kjøpe tilbake egne aksjer gjennom forhandlede avtaler, spottransaksjoner eller private arrangementer. De kan imidlertid tilbakekjøp aksjer gjennom anbuds tilbud, forholdsmessige kjøp (refererer til et fortrinnsrettsemisjon), nederlandsk tiltak (reversering av tilbakekjøp) og aksjemarkedet.

(2) Tilbakekjøp, eksklusivt, av aksjer utstedt under ESOP til ansatte er ikke tillatt.

(3) Selskaper som kjøper egne aksjer gjennom børsene, må opplyses daglig. Forhandlede kjøp ikke registrert på børsene vil ikke bli oppfordret til å kjøpe tilbake aksjer.

(4) Oppdragsgivere skal ikke ha lov til å by på sine aksjer dersom selskapet velger å kjøpe tilbake aksjer gjennom aksjemarkedet.

(5) Tilbakebetaling vil dekke bare aksjeandeler og at all betaling måtte gjøres kontant.

(6) Et tilbakekjøpstilbud som en gang er gjort, kan ikke trekkes tilbake.

(7) Promotoren vil bli pålagt å erklære opp foran og etter å kjøpe tilbake hold i selskapet for ikke å gi rom for manipulering.

(8) Prisen som aksje vil bli kjøpt tilbake til, må avgjøres av aksjonærer gjennom en særskilt beslutning.

(9) Tilbud om tilbakekjøp skal ikke forbli i mer enn 30 dager, bortsett fra ved kjøp via meglere.

(10) Tilbakekjøpte aksjer må slokkes innen syv dager etter kjøpet.

(11) Verifikasjonen av aksjer mottatt ved tilbakekjøp må fylles ut innen 15 dager etter avslutning av tilbud og betalinger innen 7 dager.

(12) Selskapet må opprette en egen konto for å sikre betaling til aksjonærer som utsteder aksjer. Når det gjelder aksjemarkedet ruten, vil investorene få fortjeneste fra meglerne og derfor for å sikre at kontoen ikke er nødvendig.

(13) Selskapet bør iverksette tiltak for å sikre at insiderhandelsreglene for ESOP ikke brytes.

SEBI har lagt på seg et selskap som overholder sine regler på handelsbanken. Det er derfor en sammenslutning av en handelsbank i hvert tilbud har blitt gjort nødvendig. Handelsbanken må utstede et due diligence-sertifikat.

Evaluering av tilbakekjøpsalternativ:

Kjøpbacks gjør det mulig for en bedriftsledelse å øke sin stemmeberettigelse i prosentvis uten kostnad for ledelsen. Kostnaden er betalt fra selskapsmidler. Et annet arrangement til fordel for tilbakekjøp er at det vil øke aksjekursene og dermed bidra til å gjenopplive kapitalmarkedet.

Tilbakekjøp av aksjer under ESOP gir ansatte muligheten til å gå ut til virkelig verdi. I mange tilfeller kan likviditeten i aksjer ikke være tilstrekkelig til å tillate salg av et stort antall aksjer til en rimelig pris.

Aksjekjøp fører til reduksjon i utestående egenkapital, noe som resulterer i økning i selskapets fremtidige inntjening per aksje (El) og dermed skaper høyere verdi for aksjonærene. Et glimrende eksempel på fordelene med tilbakekjøp av aksjer er Bajaj Auto Ltd. (BAL) som valgte tilbakekjøp av Rs. 1, 82 crore aksjer (15% av den utstedte kapitalen) i oktober 2000 til en pris på Rs. 400 per aksje, utbetalt mer enn Rs. 725 crore i kontanter til aksjonærene.

Interessant, valgte BAL å pris sin kjøp tilbake pris høyere enn Rs. 350 hvor aksjen deretter ble sitert. Tilbakekjøpet viste seg å være svært gunstig for selskapet, da når overskuddet begynte å øke, var EPS-spranget betydelig.

På samme måte besluttet Bilaspur Industries Ltd. (BILT) i en begrensende øvelse på bare 26, 2007 å kjøpe tilbake 40% av aksjekapitalen etter å ha splittet hver aksje med pålydende på Rs. 10 i fem aksjer av Rs. 2 hver. Hver aksjonær fikk lov til å selge 2 av hver 5 splittede aksjer tilbake til Selskapet på Rs. 25 hver.

Men ikke alle tilbakekjøpene øker selskapets verdi på aksjemarkedet. I alle fall kan det ikke forventes noen marginale effekter på markedet fra tilbakekjøp, da de også har mange negative egenskaper. For eksempel, med tilbakekjøp av aksjer, vil selskapets egenkapitalandel øke, økende risikoeksponering i bedriften. Redusert likviditet og låneevne øker risikoen ytterligere.

Den største faren ved å tillate tilbakekjøp er at markedsførere og markedsoperatører vil ha ekstra verktøy i sin armory for prismanipulering som allerede er uheldig i India. Å tillate tilbakekjøp kan skape voldelig prisfluktuasjon selv uten faktisk tilbakekjøp som foregår. Dette skyldes at tilbakekjøps muligheten kan brukes av markedsoperatører som grunnlag for flytende rykter om at et slikt selskap vil kjøpe tilbake sine aksjer til en slik pris. Markedsoperatører kan gjøre en drap, men det kan ikke være noen faktisk tilbakekjøp.

Som et resultat av voldsom manipulasjon har det indiske aksjemarkedet allerede blitt omdannet til et "healings marked", preget av uordnet prisadferd, overdreven spekulasjon, høy volatilitet og tilbakevendende markedskrise. SEBIs rolle er som en "opprørspolis". Det virker etter krisen.

Selv om SEBI har fullstendig mislyktes i å kontrollere prismanipulering, blir det argumentert av noen at misbruk av tilbakekjøp for prismanipulering kan forhindres ved bare å kreve at andelen kjøpt tilbake, blir slukket.

Selv en liten publisitet gjort tilbud om å kjøpe aksjer, kombinert med andre manipulative manøvrer, kan brukes til å produsere en svært forstørret effekt på markedsprisen, som promotorene til Videocon International nylig demonstrerte ved tilbudet om et 2 prosent "Creeping Acquisition" på 3 -4 ganger normal pris på aksjen.

Visse retningslinjer for SEBI om tilbakekjøp under ESOP er ikke mulig. Det er for eksempel lett å gi selskapet råd til å sikre at forskrifter for insiderhandel ikke brytes, men er vanskelig å øve på. Salg av ansatte i det åpne markedet er utsatt for insiderhandel påstand.