Kapitalmarked: Endringer i kapitalmarkedet som har tatt plass i de siste årene

Endringer i kapitalmarkedet som har tatt sted i de siste årene!

Kapitalmarkedet er blitt gammel: betydelige institusjonelle endringer har skjedd i verdipapirmarkedene med fremveksten av elektronisk handel, et clearingselskap og et depositum. Bombay-markedet har blitt et virkelig nasjonalt marked. Tre sett med endringer i India kapitalmarkedet kan identifiseres som satte markedet i det 21. århundre forskjellig fra tidligere.

Etablering av nye institusjoner:

Sammensetningen av kapitalmarkedet har gjennomgått en fullstendig endring. Inntil nylig var kapitalmarkedet i India dominert av Bombay Stock Exchange. Den daglige omsetningen på Bombay børsen (BSE) alene oversteg totalomsetningen av alle andre børser satt sammen.

BSE, med sitt monopolistiske marked, var en hindring for spredning og diversifisering av kapitalmarkedsstrukturen. Som svar på denne situasjonen ble National Børs (NSE) satt opp. NSE har siden oppstått som den største forandringen av landet. NSE har også tjent som en katalysator for endring for andre utvekslinger i å introdusere on-line trading systemer.

Sammen med NSET er det etablert ulike typer verdipapirfond som har behov for ulike typer investorer i landet. Den økende veksten i kapitalmarkedet har også vært vitne til fremveksten av utenlandske institusjonelle investorer (FII) som betydelige aktører. Deres beslutninger om kjøp og kjøp har betydelig innvirkning på markedstradisjonene.

Sammen med disse nye aktørene har et sett med nye fremvoksende institusjoner kommet fram. Blant disse kan spesifikk omtale av:

(i) Rabatt og økonomi House of India,

(ii) Securities and Trading Corporation i India,

(iii) Aksjebeholdning av India, og

(iv) Avregnings- og deponeringssystemer.

Innføring av nye instrumenter:

Sammen med nye institusjoner har det kommet nye instrumenter på kapitalmarkedet. Disse omfatter både innenlandske instrumenter og utenlandske instrumenter. Til tross for dette er det argumentert for at det er enormt mulig å distribuere nye finansielle instrumenter knyttet til egenkapital, obligasjoner, obligasjoner, tilleggsprodukter og derivater. Dette krever hensiktsmessige endringer i visse økonomiske lovgivninger.

Initiativet fra de indiske bedriftsforetakene til å ta risiko ved å finjustere sine beslutningsprosesser som passer til investorpsykologi og markedspreferanser er en viktig faktor som påvirker utviklingen av disse nye finansielle instrumentene.

Endringer i administrasjonsrammen:

Som svar på endringene i miljøet har det administrative rammeverket også blitt gjennomgått. De tidligere kjedene er fjernet og kapitalmarkedene har blitt gjort gratis for å finne deres dybde og styrke. Det er imidlertid viktig å merke seg at i en fri markedsøkonomi når kjeder er fjernet, må effektive vekter eller reguleringsorganer være ansatt.

Slike organer kreves ikke bare for å sikre at kapitalmarkedsagentene fungerer, men også for å sikre andre mål for utvikling som egenkapital, konkurranse og fair play. I India har disse funksjonene blitt overlatt til Securities and Exchange Board of India (SEBI). SEBI har i sin tur lagt retningslinjer for å bli fulgt av ulike aktører i de ulike segmentene av markedet.