Kapitalkvitteringer: Betydning, Betingelser og Kilder

Kapitalkvitteringer: Betydning, betingelser og kilder!

Kapitalinntekter refererer til de kvitteringene som enten skaper en forpliktelse eller forårsaker en reduksjon av statens eiendeler. De er ikke-tilbakevendende og ikke-rutinemessige i naturen.

Et kvittering er en hovedkvittering dersom den tilfredsstiller en av de to forholdene:

(i) Kvitteringene må skape en forpliktelse for staten. Lånene er for eksempel kapitalinntekter da de fører til en økning i statens ansvar. Imidlertid er mottatt skatt ikke en kapitalkvittering, da det ikke medfører noe ansvar.

(ii) Kvitteringene må føre til en nedgang i eiendelene. Eksempelvis kvitteringer fra salg av aksjer i offentlig virksomhet er en kapital kvittering da det fører til reduksjon av statens eiendeler.

Kilder til kapitalkvitteringer:

Kapitalinntekter er bredt klassifisert i tre grupper:

1. Lån:

Lånene er de midler som regjeringen oppfordrer til å møte overflødige utgifter.

Regjeringene låner midler fra:

(i) Åpen marked (offentlig);

(ii) Reserve Bank of India (RBI);

(iii) Utenlandske myndigheter (som lån fra USA, England etc.);

(iv) Internasjonale institusjoner (som Verdensbanken, Internasjonalt pengefond).

Lån er kapitalinntekter da de skaper en forpliktelse for staten.

2. Gjenoppretting av lån:

Regjeringen gir ulike lån til statlige myndigheter eller foreningens territorier. Gjenvinning av slike lån er en kapital kvittering da det reduserer statens eiendeler.

3. Andre kvitteringer :

Disse inkluderer:

(a) Disinvestment:

Disinvestment refererer til handelen med å selge en del eller hele aksjene i utvalgte offentlige foretak (PSU) som regjeringen eier. De kalles kapitalinntekter da de reduserer statens eiendeler. Regjeringen eier eierskap i ulike PSUs i form av aksjeandeler. Når regjeringen selger en del eller hele aksjene, fører det til overføring av eierskap av PSU til private foretak.

(b) Små besparelser:

Små besparelser refererer til midler oppvokst fra offentligheten i form av postkontorinnskudd, nasjonale sparecertifikater, Kisan Vikas Patras osv. De behandles som kvitteringer ettersom de fører til økt ansvar.