Sentralbanken kontrollerer kreditt for å oppnå følgende mål

Sentralbanken kontrollerer kreditt for å oppnå følgende mål:

1. Å stabilisere det interne prisnivået:

Et av målene med å kontrollere kreditt er å stabilisere prisnivået i landet. Hyppige prisendringer påvirker økonomien negativt. Inflasjonelle eller deflasjonære trender må forebygges. Dette kan oppnås ved å vedta en fornuftig politikk for kredittkontroll.

Image Courtesy: eurosymbols.blogs.ku.dk/files/2011/04/IMG_9737.JPG

2. Å stabilisere valutakursen:

Med endringen i det interne prisnivået påvirkes eksport og import av landet. Når prisene faller, øker eksporten og importen avtar. Følgelig øker etterspørselen etter innenlandsk valuta i utenlandsk marked og valutakursen. Tvert imot fører en økning i innenlandske priser til en nedgang i eksporten og en økning i importen. Som et resultat øker etterspørselen etter utenlandsk valuta og den av innenlandsk valuta, og derved senker valutakursen i den innenlandske valutaen. Siden det er volumet av kredittpenger som påvirker prisene, kan sentralbanken stabilisere valutakursen ved å kontrollere bankkreditt.

3. For å beskytte utløpet av gull:

Sentralbanken har gullreserver i landet i sine hvelv. Utvidelse av bankkreditt fører til prisstigning som reduserer eksporten og øker importen, og derved skaper en ugunstig betalingsbalanse. Dette krever eksport av gull til andre land. Sentralbanken må kontrollere kreditt for å forhindre slike utstrømninger av gull til andre land.

4. For å kontrollere forretningssykluser:

Forretningssykluser er et vanlig fenomen av kapitalistiske land som fører til periodiske svingninger i produksjon, sysselsetting og priser. De er preget av vekslende perioder med velstand og depresjon. Under velstanden er det stor ekspansjon i kredittvolumet, og produksjon, sysselsetting og prisstigning øker. Under depresjon, kreditt kontrakter, og produksjon, sysselsetting og priser faller. Sentralbanken kan motvirke slike konjunktursvingninger gjennom sammentrekning av bankkreditt i boomperioder, og utvidelse av bankkreditt under depresjon.

5. Å møte forretningsmessige behov:

Ifølge Burgess er en av de viktige målene med kredittkontroll "justering av volumet av kreditt til forretningsvolumet." Kreditt er nødvendig for å møte kravene til næringslivet. Etter hvert som virksomheten utvides, er det behov for større mengder kreditt, og når forretningskontrakter er mindre, er det nødvendig med kreditt. Derfor er det sentralbanken som kan oppfylle kravene til virksomheten ved å kontrollere kreditt.

6. Å ha vekst med stabilitet:

I de siste årene har hovedkontorets mål om kredittkontroll å ha vekst med stabilitet. De øvrige målene som prisstabilitet, valutakursstabilitet, etc., betraktes som sekundære. Målet med kredittkontroll er å bidra til full sysselsetting og akselerert vekst med stabilitet i økonomien uten inflasjonstrykk og betalingsbalansunderskudd.