Konsernsjef: Konsernsjef - (rolle og tilnærminger)

Konsernsjef: Konsernsjef - (rolle og tilnærminger)

Konsernsjefens rolle (CEO) er tydelig fra hovedfunksjonene utført av konsernsjef.

Den strategiske ledelsen er en generell ledelsesfunksjon. De overordnede lederne er toppledere som er ansvarlige for bedriftens suksess. Konsernsjef er den viktigste strategen som er ansvarlig for alle aspekter av strategisk ledelse, strategiformulering, implementeringsanalyse og evaluering.

Konsernsjef er utpekt av forskjellige navn i forskjellige selskaper som administrerende direktør (MD), administrerende direktør (ED), president eller daglig leder (GM). Som toppleder er hans rolle svært viktig og viktig i strategisk beslutningsprosess.

Ifølge Peters og Waterman var "Associated with almost every excellent company en sterk leder (eller to) som syntes å ha hatt mye å gjøre med å gjøre selskapet utmerket i utgangspunktet."

Konserns rolle:

"Konsernsjefen er en reflekterende tenker som kartlegger strategi, designer en organisasjon for å implementere planen og styrer troppene gjennom nødvendige manøvrer for å oppnå mål med stor erfaring og innsikt."

Han setter mål og "planlegger, organiserer, styrer og styrer også. Konsernsjef må gi fast støtte til strategisk planlegging.

Konsernsjefens rolle kan oppsummeres som følger:

(a) Han er den øverste personen i en organisasjon som er ansvarlig for formulering og evaluering av strategi.

(b) Han spiller en sentral rolle ved å sette opp organisasjonens oppdrag, sette mål og mål.

(c) Konsernsjef er primært ansvarlig for strategisk ledelse av et foretak. Konsernsjefens rolle er i utgangspunktet å forvalte det ytre miljø og relasjoner for å skape forhold for vekst. Fie kan også ta vare på den interne organisasjonen.

(d) En konsernsjef er både spesialist og generalist. Han må sørge for at organisasjonen styres godt.

(e) Konsernsjefen må utvikle seg selv i egenskapene til selvforvaltning og tidsstyring.

(f) Konsernsjef skal bruke mesteparten av sin tid til politisk formulering. De viktigste strategiske retningslinjene flyter fra denne kilden.

(g) Han har bredere krefter enn andre ledere. Imidlertid må han se at hovedpolitikken er innenfor rammen skissert av styre.

(h) Konsernsjef kan etablere "bedriftsplanleggere" for å holde rede på de siste utviklingen innen strategisk ledelse.

Dermed er konsernsjefen toppmannen, ved siden av styret. Han spiller en viktig rolle i strategisk beslutningsprosess. Han tar ikke bare strategiske beslutninger, men tar også i bruk slike retningslinjer for å nå bedriftens mål. Han spiller en viktig rolle i strategisk ledelse, og suksess eller fiasko i strategien er helt ansvarlig for konsernsjefen.

Tilnærminger til CEOs rolle:

Følgende er de to tilnærmingene som kan vurderes for å studere rollen som administrerende direktør.

1. Rollmodelleringsmetode:

I denne tilnærmingen vurderes de ulike rollene som konsernsjefen spiller. Han kan betraktes som:

(a) Chief arkitekt, strateg eller planlegger.

(b) Leder og byggherre i en organisasjon.

(c) Chief Manager, implementer eller koordinator.

(d) Kommunikator av organisasjonsformål, motivator, mentor og personlig leder.

2. Andre tilnærminger:

Det er mange andre faktorer for å bestemme rollen som administrerende direktør som:

(a) Tid brukt av konsernsjef.

(b) Egenskaper besatt av administrerende direktør og hans personlighet.

(c) Kommunikasjonsstiler.

(dj Ledelses- og lederstil.

(e) Miljøet skapt av administrerende direktør i organisasjonen.