Omstendigheter under hvilke priser kan bli kuttet - Forklart!

Omstendigheter under hvilke priser kan bli kuttet, er som følger:

Markedsundersøkelser oppdager at prisen er høyere i forhold til verdien kundene plasserer på produktet. Hvis selskapet ikke reduserer prisen, vil kundene slutte å kjøpe.

Image Courtesy: blog.credit.com/wp-content/uploads/2013/07/waiting-to-buy-a-home-cost-Creatas.jpg

Hvis scenariet gjelder for hele bransjen, følger alle konkurrentene initiativtakeren, og markedsandeler vil stabilisere seg et sted nær hvor det var før prisnedgangen.

Kostnader for å gjøre forretninger kan ha kommet ned. Selskapet vil overføre noen av fordelene med de reduserte kostnadene til kundene for å tjene sin goodwill. Det vil hjelpe selskapet enormt dersom et slikt trekk er godt publisert. Konkurrenter kan følge med, men selskapet som gjør det første, er sannsynlig å registrere maksimal goodwill blant kundene.

Selskapet har overskytende kapasitet og reduserer prisen for å øke volumer slik at det pr. Enhet fast pris går ned. Derfor kompenseres den lave prisen til en viss grad av fallende faste kostnader, dersom salget øker som følge av lavprisen.

Hvis et selskap som opererer på full kapasitet, reduserer prisen som svar, vil kuttet komme direkte fra fortjenesten da det ikke får noen reduksjon i sin faste enhetskostnad. Et slikt selskap vil være motvillig til å kutte pris og vil miste kunder til selskapet med større kapasitet.

Bedrifter med større kapasitet kan få fordel over mindre selskaper ved å redusere sine priser systematisk. Men hvis det er overkapasitet i industrien, det vil si at hvert selskap har overskytende kapasitet, vil konkurrenter trolig følge med dersom et selskap starter et pristillegg. Salg øker ikke for noe selskap, men fortjeneste faller ytterligere for hvert selskap.

Selskapet ønsker å øke sin markedsandel. Det reduserer prisen, og hvis det er heldig å ikke ha sine konkurrenter som samsvarer med kuttet, kan det være i stand til å øke sin markedsandel. Men denne metoden for å øke markedsandelen er fulle av fare. Det kan føre til økende prisreduksjoner i bransjen med redusert fortjeneste for hvert selskap.