Avskrivninger: Tilpasningsoppføringer (med eksempler)

Avskrivninger: Tilpasningsoppføringer i sluttkontoer!

Når en eiendel er kjøpt, fortsetter det ikke lenge å være verdt det beløpet. Det faller gradvis i verdi. Aktivet kan miste sin verdi på grunn av sin konstante bruk eller på grunn av at den ikke er i bruk (bare være tidsavbrudd).

Når verdien av eiendelen reduseres på grunn av slitasje på grunn av bruk eller overføring av tid, kalles det som avskrivninger. Avskrivningsbeløpet er driftskostnader for virksomheten. Hvis avskrivninger ikke regnskapsføres, vil nettoresultatet for perioden bli oversatt. Selv i balansen skal verdien av eiendeler ikke vises til riktig verdi. Avskrivninger er tap. Avskrivninger debiteres til avskrivningskonto som er en nominell konto og overføres til resultatregnskapet.

Justeringsoppføringene er:

Den dobbelte effekten av avskrivninger er:

1. Avskrivninger vises på debitssiden av resultat- og tapskonto.

2. Avskrivningsbeløpet trekkes fra den beregnede eiendelen i aktivsiden av balansen.

For eksempel koster en maskin Rs. 10.000 kjøpt 1.1.2004. Avskrivningsavskrivning @ 15% pa Hvordan dette vil bli behandlet i sluttkontoer som slutter 31. desember 2004.

eksempler