Forskjellen mellom resultatregnskap og balanse

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg til forskjellen mellom resultatregnskap og balanse.

Forskjell # Resultat- og tapskonto :

1. En fortjeneste- og tapskonto presenterer resultatet av foretaket på en bestemt dato.

2. Det tar alle de nominelle regnskapene.

3. Resultat- og tapskonto er selv en konto.

4. Alle de nominelle kontoene er stengt ved å overføre til Profit and Loss-kontoen, dvs. disse kontiene eksisterer ikke.

5. Differansen i resultatregnskapet representerer nettoresultat eller netto tap.

6. Venstre side av resultat- og tapskonto er utgiftssiden og høyre side er inntektssiden.

Forskjell # Balanse:

1. En balanse viser den finansielle stilling som helhet på en bestemt dato.

2. En balanse tar alle ekte og personlige kontoer.

3. Det er en uttalelse.

4. Balansen er utarbeidet ved å ta de virkelige og personlige regnskapene og balansen fremføres neste år.

5. Ingen slik forskjell oppstår i balansen,

6. Venstre side av balansen er kjent som Gjeld mens høyre side kalles Assets-siden.