Ulike kriterier brukes av entreprenører for å lage en prosjektplan

Ulike kriterier brukes av entreprenører for å lage en prosjektplan!

Hovedformålet med planleggingen er å etablere et sett med detaljerte anvisninger eller retningslinjer for å hjelpe prosjektgruppen til å gjennomføre prosjektet.

Prosjektplanlegging letter oppnåelse av prosjektmål og teknikkene for prosjektplanlegging er ment å jevne veien fra prosjektinitiering til ferdigstillelse av prosjektet. Det gir god mening å ha en skriftlig prosjektplan som er laget før selve prosjektets begynnelse.

Den faktiske prosjektplanen og prosessen som fulgte med å utvikle den, kan variere fra situasjon til situasjon, men det er noen grunnleggende elementer som vil være en del av de fleste prosjektplaner. Disse grunnleggende elementene blir diskutert her.

1. Oversikt:

Dette er en kort oppsummering av prosjektet og inneholder en kort beskrivelse av målene og omfanget og rutene som skal følges.

2. Bakgrunn:

Dette gir leseren en bakgrunn av prosjektet. Det søker å forklare årsaken til prosjektet, og gir også en indikasjon på hovedgrunnene til å starte prosjektet. Det legger også ned hvordan prosjektet passer inn i selskapets bredere overordnede mål og angir betydningen av prosjektet på andre aktiviteter i firmaet.

3. Mål:

Målene kommer fra prosjektets bakgrunn. Dette er en mer detaljert oversikt over de generelle målene som er nevnt i bakgrunnen. Denne delen inkluderer eventuelle lønnsomhetsmål eller andre tekniske eller forretningsmessige mål.

4. Tilnærming:

Dette er en detaljert del som angir den generelle tilnærmingen til prosjektet. Det peker i stor grad på måten prosjektet har som mål å nå sine mål. Det kan forholde seg til det nåværende prosjektet til lignende arbeid gjort tidligere. I tilfelle nye prosjekter, er denne delen sannsynligvis langt mer detaljert.

5. Planlegg:

Store prosjekter er delt inn i ulike oppgaver, og hver har sannsynligvis sin egen tidsplan. Alle tidsplaner er samlet for å lage en masterplan. Hver oppgave er oppført, tid og ressurser som trengs for oppgaven, settes ned og koblinger mellom relaterte oppgaver er etablert.

6. Ressurser:

Budsjettet for prosjektet kan gjøres oppgavevis og deretter aggregeres for å danne prosjektbudsjettet. Gjentagende og engangskostnader er skilt. En tidsplan for bestilling og innkjøp er detaljert.

Krav til andre ressurser som selskaps-eid investeringsutstyr og leide maskiner er også budsjettert og planlagt.

7. Bemanning:

Denne delen vil liste opp personalkravene. Det vil fremheve kravene til spesialiserte ferdigheter eller for opplæring som skal overføres. Denne delen skal samsvare med de to foregående delene på tidsplaner og ressurser.

8. Overvåking:

Overvåkings- og kontrollprosedyrer bør nevnes. Overvåking brukes til å fastslå at prosjektet beveger seg i henhold til tidsplanen og også for å fastslå at oppgavene blir gjennomført i henhold til de fastsatte standarder. Det må også kontrolleres at prosjektet beveger seg i henhold til budsjettet.

Beskrivelsen av prosessene som skal følges ved innsamling og evaluering av informasjon om prosjektets ytelse, finnes i denne delen.

9. Risiko:

Prosjektteamet skal være klar til å møte uforutsette problemer. Det er ikke mulig å planlegge spesielt for hver uventet krise, men det bør være en generell tilnærming som skal følges ved alvorlig problemstilling. Noen av de forventede katastrofer kan planlegges i detalj.