Offentliggjøring av kapital i balansen

Kapital som vanlig vises på gjeldssiden av selskapets balanse. Aksjekapitalen i selskapet vises under hovedaksjonærfondet. Betalt kapital er den virkelige kapitalen som faktisk er betalt av aksjonærene. Denne kapitalen er lagt til for å fullføre totalforpliktelsen. I henhold til Schedule VI del I i selskapsloven skal aksjekapitalen bli vist i balansen på følgende måte.

Presentasjon av aksjekapital i selskapets balanse:

I henhold til Revidert Schedule VI i selskapsloven, 1956, skal aksjekapitalen bli offentliggjort i selskapets balanse på følgende måte:

Illustrasjon 1 :

Sony Ltd. ble dannet med en nominell aksjekapital på Rs. 20, 00 000 delt inn i 20 000 aksjer på Rs.100 hver. Selskapet tilbyr 13.000 aksjer til offentliggjeld Rs. 30 per aksje på søknad, Rs. 30 per aksje på tildeling og balansen i første og siste samtale. Søknader ble mottatt for 12.000 aksjer. Alle betalte penger på tildeling ble behørig mottatt, unntatt på 100 aksjer i X. Første og Final Call ble ikke gjort av Selskapet.

Hvordan ville du vise de aktuelle elementene i balansen til Sony Ltd?