Essay på Global Marketing Program (625 ord)

Essay på Global Marketing program!

Formell forskning, fleksibel markedsføring, regelmessig overvåking og lokalt initiativ er nødvendig for å gjøre et globalt markedsføringsprogram vellykket.

Det er fristende å forfølge global markedsføring. Et selskap har et sterkere merkevare på sitt hjemmemarked, og det føles det kan selge merkevaren i det globale markedet også. Men global markedsføring har sine egne kompleksiteter og farer, og et selskap bør gå veldig nøye med sitt globale markedsføringsprogram.

Selskapet bør gjennomføre en formell undersøkelse i de markedene den ønsker å komme inn på. Markedsføringsstrategier og taktikker som kan ha fungert i hjemmemarkedet kan ikke fremkalle positiv respons blant kunder i andre markeder.

Et selskap fant ut at mens salgsfremmende ordninger var svært vellykkede med å trenge inn i hjemmemarkedene, var de samme ordningene ikke effektive på mange utenlandske markeder. Globale selskaper bør innse at verden virkelig ikke har konvergert på den måten det blir snakket om, og det er betydelige forskjeller mellom markeder som krever skreddersydde markedsføringsmetoder i hvert marked. Et markeds erfaring er ikke overførbart til andre.

For mye standardisering resulterer nesten alltid i feil. Standardisering av markedsføringsprogrammet bør aldri være totalt. Det er viktig at hovedkvarteret lytter til datterselskapets meninger og gir dem mulighet til å skreddersy markedsmixen i henhold til kravene i deres markeder.

For eksempel, selv om selskapet bestemmer seg for å ha samme reklamebeskjed for alle sine markeder, kan den tillate de lokale datterselskapene å ramme meldingen i ord som er relevante i deres markeder og å ha lokale kjendiser. Et godt globalt markedsføringsprogram vil ha standardisering av noen få elementer i markedsmikset, mens resten er fleksibel.

Globale tiltak lanseres med mye fanfare, og toppledelsen er veldig entusiastisk i den innledende perioden. Men til slutt blir ledelsen opptatt i andre tiltak, og de utenlandske datterselskapene står alene for å forsvare seg selv. Dette er en dødelig feil. De øverste ledere bør sikre kontinuitet i oppmerksomheten. De bør ta skritt for å overvåke fremdrift og løse problemer som de kommer med. En lang og vedvarende innsats er nødvendig for å gjøre globaliseringen til en suksess.

Selskapet bør ha en koordinerende gruppe for å se etter det globale markedsføringsprogrammet. Koordineringsgruppen er normalt basert enten i hovedkvarteret eller i et ledende marked. I det tidligere arrangementet blir hovedkvarteret fjernet fra de faktiske markedsforholdene, og i det senere arrangementet mangler globalt perspektiv og informasjon for koordinering av globale operasjoner.

I hver av arrangementene er det bare et enkelt perspektiv representert. Det er ingen kontinuerlig innspilling fra lokale markeder, ikke noe forum for å diskutere alternative handlingsplaner, og ingen deling av løsninger på vanlige problemer.

Den beste måten er å ha en beslutningsorgan som inkluderer ledere fra hovedkontor og en rekke store datterselskaper. Strukturen bidrar til å fremskynde harmoniseringen av markedsføringspraksis i det globale markedet.

Et selskap kan bli veldig stivt i å implementere et standardisert markedsføringsprogram. Det ignorerer lokale datterselskaper forbehold om gjennomføring av enkelte deler av det standardiserte markedsføringsprogrammet. De fleste av de lokale datterselskapene er tvunget til å overholde, men slikt tvunget samsvar av standardiserte markedsføringsprogrammer er sjelden vellykket.

Mesteparten av tiden er lokalsamfunnets reservasjoner basert på en god forståelse av sitt hjemmemarked. For rask implementering av globale markedsføringsprogrammer er det viktig at hovedkvarteret og datterselskapene er i stand til å forene sine ekte forskjeller. Hovedkvarteret skal innse at internasjonal overensstemmelse med globale standarder må kanskje ofres for å ta vare på markedsdisposisjoner, og datterselskapene bør innse at et globalt markedsføringsprogram ikke har relevans hvis hvert marked skulle ha sin egen uavhengige markedsmiks.