Essay om betydningen av markedsføring av tjenester

Essay om viktigheten av markedsføring av tjenester!

Av deres natur påvirker tjenestene kunder mer direkte enn produktene gjør. En kunde går inn i en restaurant og innser umiddelbart om atmosfæren er hyggelig eller ikke.

Image Courtesy: bizzmaxx2012.files.wordpress.com/2013/08/article-marketing-sales-team.jpg

Få minutter inn i anlegget, og de fleste kunder har allerede innsett om de har gjort det riktige valget av tjenesteleverandøren. Noen av tjenestene er mer trengte enn produkter. Pasienter kan ha behov for umiddelbar oppmerksomhet fra leger.

På grunn av sin natur kommer tjenesteleverandører i hyppigere og intim kontakt med kunder, og derfor har tilbydere flere muligheter til å tilfredsstille kunder eller sette dem av. Av disse grunner må markedsføringen av tjenester være mer bevisst og vurdert.

En tjenesteleverandør må nøye revidere sine ressurser og kompetanser, og deretter utføre markedsundersøkelser for å finne segmentet som det kan tjene best. Og når det gjelder posisjonering, må leverandøren være veldig fokusert.

Kunden forblir i leverandørens premiss over lengre perioder og har flere sjanser til å oppdage uoverensstemmelser og inkonsekvenser i leverandørens posisjoneringsplank. De fleste kunder er veldig klare om kvaliteten på tjenesten de vil ha.

Når de går i en premiss som forventer et visst servicenivå, blir de veldig skuffet hvis deres forventninger ikke oppfylles, fordi slike forventninger er svært presise. Så posisjonering av tjenester må være knivskarpt.

Tjenester er mer intractable enn produkter fordi de kommer i forskjellige nyanser og nyanser. Leverandøren må definere sin tjeneste veldig nøyaktig og også utforme riktig service-produktblanding. Den grunnleggende tjenesten, som å spise på en restaurant, er bare en del av hele tjenestetilbudet.

Atmosfæren, musikken og oppførselen til de ansatte er andre viktige komponenter i tjenesten. Og beslutninger må gjøres veldig nøyaktig med hensyn til hvordan og i hvilken grad vil tilleggsdelene bli innlemmet i hovedtjenesten.

Å representere tjenester i salgsfremmende metoder som reklame er ekstremt utfordrende på grunn av sin immaterielle og variable natur. Tjenester trenger mer kreativitet og fokus for å få posisjoneringsplanken avbildet nøyaktig.

Tjenesteleverandører har ofte kontakt med kundene. En lege må være god til sin primære oppgave, og han må også være en god markedsfører, siden hans holdning og atferd, i tillegg til hans evne til å kurere, vil avgjøre pasientens mening om det medisinske anlegget.

De ansatte i serviceorganisasjonene kommer i hyppig kontakt med kundene, og de er viktige i markedsføringsopplæringen av firmaet. Tjenesteleverandøren må være ekspert på drift og markedsføring samtidig.

Den samme grunnleggende tjenesten som kirurgi kan gis i mye forskjellige servicetilbud som gir ulike nivåer av fasiliteter og luksus. Tjenestetilbud gir seg enkelt til differensiering, og den samme grunnleggende tjenesten kan kombineres med andre hjelpetjenester og prises annerledes. Tjenesteleverandørene har stor pris fleksibilitet og lading den riktige prisen blir en svært viktig beslutning.

Den samme tjenesten kan leveres på ulike måter. Med en spredning av ny teknologi, kan de ulike måtene en tjeneste kan benyttes på, bare øke. En kunde kan gå til banken og ta ut penger, han kan bruke en minibank til å gjøre samme jobb, han kan bruke telefonen, eller delta i internett, bank. Selv medisinske tjenester vil se en revolusjon på grunn av at nye kanaler for levering blir etablert.

Selv kritisk syke pasienter kan bli hjemme mens utstyret festet til kroppene deres, ville overføre vitale opplysninger om hvordan organene fungerer, til leger som sitter på sykehus som kan ordinere passende rettsmidler.

Markedsføringsblanding gir posisjonering av en tjeneste eller et produkt. I tilfelle av tjenester er alle 4P-ene veldig fleksible, det vil si mange kombinasjoner av 4P-erene som er mulige for å komme frem til en markedsmiks.

Men segmenteringskriteriene må være veldig godt definert og posisjoneringen må være veldig skarp, fordi en kunde påvirkes umiddelbart og svært merkbart så snart han kommer i kontakt med en tjenesteleverandør eller går inn i et serviceanlegg.

Servicemarkedsførere står overfor en enorm utfordring for å få markedsmiksingen riktig for å kunne formidle deres posisjoneringsplank fordi markedsmiksingen er fleksibel, men posisjoneringen må være veldig presis.