Essay om studenters rolle i samfunnet (750 ord)

Les dette essayet om studenters rolle i samfunnet!

Dagens ungdom er morgendagens nasjon. Og dagens ungdom er våre studenter. Studentene betaler en viktig rolle i samfunnet og hvordan et samfunn er formet generasjon etter generasjoner. Den formative perioden for et individ er i studentfasen, og det er derfor kjent å være den avgjørende levetiden. Det som blir sådd i dag, er det som skal høste senere.

Image Courtesy: wesleylamar.org/wp-content/uploads/2013/0Students.jpg

Utdanning er hvor en student blir dannet fra. Utdanning er faktisk karakterbygging hos studenter. Det gjennom utdanning som han forstår fakta og tall og hvordan ting burde sorteres og hva er dagens scenario og mange andre relevante viktige faktorer. Basert på disse faktorene er det han redesigner sine tanker og ideer, og dette er hva som hjelper ham med tiden når han er voksen.

Utdanning gjør at studenten i seg selv kan forstå sine styrker og frihet i sitt liv. Utdanning starter ikke bare i skolen, men fra alle hjem. Et barn lærer fra hjemmet, skolen og deretter fra samfunnet og dermed alle de som en gutt samhandler, påvirker livet senere.

Når elevene blir behandlet med respekt og ansvar, har de også levd opp til å være ansvarlig og respektere i retur til samfunnet. Når de blir anerkjent, har de aksept for å jobbe for et bedre samfunn gjennom vanskeligheter enn å gi opp i mellom.

I dag er det mange aktiviteter som studentene tar initiativ til å bedre samfunnet. Vi har sett at elever i yngre klasser tar skritt for å plante tress og dermed fremme bevissthetsprogrammer for å beskytte tress og betydningen av å plante trær for de kommende generasjonene, i stedet for å felle trær. Det er aktiviteter der elevene fremmer bevissthet om alderdom og redningshyller. Studentene som går på college tar initiativer for å hjelpe de gamle og forlatte menneskene på gata og få dem til et redningshjem eller hjem som gir riktig mat, klær og medisiner for dem.

Bortsett fra disse, når det er en naturlig ulykke i noen deler av verden, bidrar skoler over hele verden til de berørte menneskene og plasserer hva de kan, og slike programmer vil bidra til å realisere små barn betydningen av brorskapet. På skolene er det NCC-leirene og Scout-troppene som har blitt trent, og i slike situasjoner har de hatt enorm hjelp og har gjort ekte prisverdige tjenester til nasjonen.

Bortsett fra tjenester har vi en politisk arena der studentene blir sett. Med den riktige typen motivasjon og veiledning kunne de bli de mest troverdige, mest aksepterte og fornuftige ledere i morgen. Men hvis de utnyttes, kan de bli de verste og korrupte lederne. Det er vi som bringer det gode og dårlige ut i våre studenter.

Vi har sett hvordan ungdommen står som en mot de negative aspektene som korrupsjon, vold, terrorisme og kamp for fred og sikkerhet i nasjonen. Men vi ser at det er mangel på patriotisme i ungdommen som langsomt kommer opp som ødelegger harmoni og fred i nasjonen.

Studentene fungerer som broer mellom to generasjoner. De trenger å innse og forstå hendelsen i dag og eliminere det dårlige og trekke ut det gode og gjennomføre for i morgen. For denne forståelsen er den rette utdanningen med riktig involvering av hendelsen et krav, og utdanningssystemet skal sørge for at det blir utrustet for bedre forståelse enn å klassifisere utdanning som grunnskole, videregående eller høyere utdanning. Pensum og aktiviteter skal utformes på en slik måte at det er interaktivt og interessant slik at studentene forstår og understreker betydningen av det de lærer.

Hvis vi ikke støtter vår ungdom i dag, må vi kanskje angre imorgen, da morgendagens nasjon er i hendene på vår kommende ungdom, og de vil i sin tur overføre det de har kjøpt i et bedre format til de kommende generasjonene, og dermed muliggjøre nasjon å vokse i alle sektorer og gjøre er en blant de mektigste og harmoniske nasjonene i morgen.

Sett et eksempel på ditt unge barn, og han vil sørge for at han lever opp til forventningene dine til i morgen. Når hver familie setter et eksempel, vil det vokse inn i samfunnet og dermed vokse ut til nasjonen. Så la oss bli med hendene nå for en bedre morgen gjennom vår ungdom som er spirende studenter nå. India trenger oss og vi skal stå for henne ....