Essay on Technology and Development

Essay on Technology and Development!

Teknologi refererer til bruk av verktøy, maskiner, materialer, teknikker og kraftkilder for å gjøre arbeidet lettere og mer produktivt. Mens vitenskapen er opptatt av å forstå hvordan og hvorfor det skjer, går teknologien med å få ting til å skje.

Utviklingen er nært knyttet til teknologi. Utviklingsstadiet mennesket har kommet, kunne ha vært mulig uten fremskritt innen teknologi. Den radikale forandringen og fremgangen i økonomien, som vi ser i dag, er resultatet av den moderne teknologien.

Teknologi har medført effektivitet og kvalitet i industrisektoren. Teknologisk utvikling har redusert risikoen for produksjonsbedrifter. Det har vært en enorm forbedring på helseområdet verden over, ikke bare gjennomsnittsalderen for mennesker har økt, men dødeligheten har også falt betydelig.

Dette kan bare være mulig på grunn av teknologisk utvikling i helsesektoren. Det er kanskje ikke noe menneskefelt som ikke har blitt påvirket av teknologi. Jordbruk, industri, yrke, helse, utdanning, kunst, politiske prosesser, rekreasjon, religiøse aktiviteter og dagliglivsaktiviteter er alle under påvirkning av teknologi.

Men det er viktig å huske på at teknologisk utvikling har påvirket menneskelivet både positivt og negativt. Ikke bare at livet har blitt enkelt og komfortabelt, det er også tegn på flere trusler mot liv og samfunn i fremtiden på grunn av bruk / misbruk av moderne teknologi.

Naturen og omfanget av utviklingen det menneskelige samfunn har opplevd nå, er på vei mot kriser i fremtiden. Utviklingens bærekraft er aktuelt i dag. Dette har skjedd bare på grunn av irrasjonell bruk av teknologi.

Det har blitt diskutert her hvordan utviklingen - økonomisk og sosialt - foregår med fremdrift av teknologi, men ikke uten å forlate et arr for å true det menneskelige samfunn. Utviklingen av teknologi, som i seg selv er symptomatisk for utvikling, har ikke bare medført økonomisk utvikling, men også radikale endringer i samfunnets sosiale og kulturelle sfærer.

Denne artikkelen peker også på de negative effektene av teknologiske fremskritt på sosiale, kulturelle og økonomiske aspekter av menneskelivet. Teknologisk utvikling og utvikling har kommet til et stadium hvor det menneskelige samfunn befinner seg på et veikryss. De positive og negative rollene i teknologi har satt mennesker inn i en situasjon av flux og forvirring.