Beregning av konkurrentens reaksjon under prisendringer!

Beregning av konkurrentens reaksjon under prisendringer!

Prisendringer av et selskap går sjelden ubesvarte av konkurrenter. Reaksjoner kan være sterke og aggressive (for eksempel å redusere prisene ytterligere når prisnedslag er startet av et selskap) hvis konkurrenten er markedsleder eller en aggressiv utfordrer. Konkurrenter kan følge ledelsen i å redusere prisene, og dermed ugyldiggjøre initiativtakers fordel, eller kan velge å ikke følge prisøkningen, og dermed sette initiatoren ulempe.

Image Courtesy: 2.bp.blogspot.com/_7Se7iswAanA/Sh7aLPLB8aI/competition.JPG

Jeg. En prisøkning som ingen konkurrent følger, kan vende kundene bort til konkurrenters tilbud. Et pristillegg som er oppfylt av konkurransen, vil ikke medføre økt salg av initiativtakeren, men kan redusere industriens lønnsomhet.

Et selskap som initierer prisendringer, vil oppnå sitt formål hvis prisstigningen er avstemt av konkurrenter, men prisreduksjonen er ikke matchet av konkurrenter.

ii. Et selskaps reaksjon på et annet selskaps prisbevegelser er avhengig av strategiske mål. Et selskap vil trolig følge prisøkningen til konkurrenten dersom strategisk mål er å holde eller høste. Det vil være i stand til å realisere høyere inntekter uten at kundene ser det som et selskap som oppretter prisvekst.

Et selskap vil ikke følge prisøkningen til konkurrenten dersom det strategiske målet er å bygge. Det vil håpe at noen av konkurrentens kunder vil bytte til sitt produkt på grunn av at prisen er lav.

Omvendt vil et selskap følge prisnedslag fra en konkurrent dersom det strategiske målet er å bygge eller holde, fordi kundene ellers vil bytte til konkurrentens billigere produkt. Og et selskap vil ignorere prisnedsettelse av en konkurrent hvis det strategiske målet er å høste, fordi det tar sikte på å gamer høyere overskudd fra det som kunden er igjen med, og er egentlig ikke interessert i å tiltrekke seg nye kunder.

Derfor, hvis et selskap ønsker å vite hvordan deres konkurrenter vil reagere på sine prisbevegelser, må de kjenne sine strategiske mål for sine konkurrenter.

Et selskap kan ha en god ide om konkurrenters strategiske mål ved å holde en nærmere titt på hvordan de prissetter og markedsfører produktet. Det bør også snakke med sine leverandører, distributører og forhandlere, og til og med leie sine ansatte for å lære mer om deres strategiske mål.

iii. Hvis et selskap øker prisen på grunn av økt inflasjon, vil konkurrentene følge med fordi de også blir påvirket av økning i inflasjonen, og også fordi kundene forventer at prisene øker når inflasjonen øker.

Men hvis et selskap øker prisen fordi det strategiske målet er å høste, vil konkurrenters reaksjon avhenge av deres egne strategiske mål, og derfor vil de ikke alltid følge med.

iv. Hvis et selskap har overskytende kapasitet, vil det følge prisnedsettelsen til en konkurrent fordi ellers kundene vil bytte, som det ikke har råd til, da det allerede har overskytende kapasitet.