Faktorer som skal vurderes under utarbeidelse av en annonsemelding

Mens du forbereder melding, må annonsen (adverstiment) -folk vurdere å følge to faktorer:

1. Oppmerksomhet:

De må få forbrukerens oppmerksomhet til å merke seg, behandles og huskes.

Oppmerksomhetsfiltret opererer på ulike nivåer av innsats og bevissthet. Det er 3 mulige tilfeller.

Jeg. Aktivt søk:

Mottakeren søker informasjon. Når du er villig til å kjøpe vaskemaskin, søker du etter mer informasjon om ulike merker.

ii. Passivt søk:

I dette tilfellet søker mottakeren kun etter informasjon fra kilder som han / hun blir utsatt for under det normale arrangementet.

iii. Passiv oppmerksomhet:

Her har mottakeren lite umiddelbar behov for informasjonen og gjør ingen bevisst innsats for å skaffe seg det; men de er heller ikke motstandsdyktige overfor det.

Helson har utviklet tilpasningsnivåteori som antyder at ikke bare fokalstimuli (det sentrale innholdet), men også de kontekstuelle stimuli (bakgrunnene) og residualstimuli (tidligere erfaringer) bestemmer oppfatningen. Den enkelte lærer å knytte et stimulussett med referansepunkt eller tilpasningsnivå. Annonsene som er tilstrekkelig forskjellig fra et publikums tilpasningsnivå og forventninger, vil tiltrekke seg mer oppmerksomhet på grunn av særpreg.

Vurder Mountain Dew annonser der noen umulige stunts gjør dem oppmerksom. En annen måte å få oppmerksomhet på, er å skape inkonsekvens der en annonse har noen elementer (overskrifter, visualer) som ikke har noen tilsynelatende forhold til annonsen. For eksempel, i Saint Gobain-glassannonsen, når vi ser et barn faller eller i Hutch-annonsen når vi ser en hund, går overalt med en gutt, kan vi ikke korrelere disse med produktene og dermed gjøre disse annonsene så attraktive.

Et annet nyttig prinsipp er assimilasjon-kontrastmodell som antyder at en person prøver å maksimere eller minimere forskjellene mellom stimuli. På den måten oppfatter de enten at de er mer lik de egentlig de er (Dette kalles assimilasjon hvor kjøpere antar høy kvalitet på en nye tilbud er et velrenommerte selskap basert på deres tidligere erfaring, eksemplet er overveldende respons fra Reliance Mobile Offer) eller overdriver forskjellene (Dette kalles Kontrast hvor kjøperen liker å se forskjellene, vurder Sprite-annonsen hvor det snakker om å ikke gi noe ekstra - "Bare smak, ikke gyan")

Det er noen andre oppførselsmønstre av forbrukerne som avskrekker enhver ad for å få oppmerksomhet og for å få suksess. den må bekjempe disse faktorene:

Rot:

Det refererer til overbefolkning av annonser i. Det er åpenbart at de høyere nivåene av rot gjør vondt av enkelte annonser. jo mer rotet, jo lavere er gjennomsnittlige nivåer av annonsekall. Hvor mange annonser kan du huske nøyaktig etter en spennende cricket-kamp? De høyt involverte annonsene som legger vekt på å skape spenning fremfor å gi kjedelig informasjon, er mindre påvirket.

zapping:

Dette er navnet som er oppgitt for moderne TV-seers tendens til å bytte over ulike programmer ved hjelp av fjernkontrollenheten under annonsebrudd eller til og med midt i et program. Bytter du ikke kanaler under en lang annonsebrudd? For å bekjempe zapping, kan annonsene plasseres enten i begynnelsen eller slutten av en kommersiell pause ("pod"), som er mindre påvirket enn annonser som er plassert i midten.

suse:

Dette er den hurtige videresending gjennom annonser av videokassetter. Tidlig eller sen pod og gir rullende annonser under programmet er måtene å bekjempe mot å zippe.

2. Forståelse:

Forbrukeren må være oppmerksom på at tolk og forstå annonsen slik annonsøren har tenkt å bli tolket.

De ulike stadiene for å forberede annonseringsmeldingen er:

1. Generering av meldinger

2. Meldingsevaluering og valg

3. Melding vurdering

4. Utføring av melding