Faktorer som påvirker påliteligheten til testpoengene

Noen inneboende og noen ekstrinsiske faktorer har blitt identifisert for å påvirke testresultatets pålitelighet.

(A) Intrinsic Factors:

De hovedinfraliggende faktorene (dvs. de faktorene som ligger i selve testen) som påvirker påliteligheten er:

(i) Testets lengde:

Pålitelighet har et klart forhold til testens lengde. Jo flere antall testen inneholder, desto større blir dens pålitelighet og omvendt. Logisk, jo mer utvalg av elementer vi tar av et gitt område av kunnskap, ferdigheter og lignende, jo mer pålitelige vil testen være.

Det er imidlertid vanskelig å sikre testens maksimale lengde for å sikre en passende verdi av pålitelighet. Testenes lengde skal i så fall ikke føre til tretthetseffekter i testene, etc. Det er derfor tilrådelig å bruke lengre tester i stedet for kortere tester. Kortere tester er mindre pålitelige.

Antall ganger en test skal forlenges for å få et ønskelig nivå av pålitelighet, er gitt ved formelen:

Eksempel:

Når en test har en pålitelighet på 0, 8, må antall gjenstander testen forlenges for å få en pålitelighet på 0, 95, estimeres på følgende måte:

Derfor skal testen forlenges 4, 75 ganger. Men mens du forlenger testen, bør du se at elementene som legges til for å øke testens lengde, må tilfredsstille forholdene som like vanskelighetsgrad, ønsket diskrimineringskraft og sammenlignbarhet med andre testelementer.

(ii) Elementets homogenitet:

Produktets homogenitet har to aspekter: objektets pålitelighet og homogeniteten av egenskaper målt fra ett element til et annet. Hvis elementene måler forskjellige funksjoner og interkorrelasjonene til elementene er "null" eller i nærheten av det, er påliteligheten "null" eller veldig lav og omvendt.

(iii) Vanskelighetsgrad Elementer:

Vanskelighetsnivået og klarheten i uttrykk for en testvare påvirker også påliteligheten av testresultatene. Hvis testelementene er for enkle eller for vanskelige for gruppemedlemmene, vil det ha en tendens til å gi mange resultater med lav pålitelighet. Fordi begge testene har en begrenset spredning av score.

(iv) Diskrimineringsverdi:

Når varer kan diskriminere godt mellom overlegen og dårligere, er totalkorrelasjonen for gjenstander høy, påliteligheten er også sannsynlig høy og vice versa.

(v) Testinstruksjoner:

Klare og konsise instruksjoner øker påliteligheten. Kompliserte og tvetydige retninger fører til vanskeligheter med å forstå spørsmålene og arten av svaret som forventes fra testen, noe som i siste instans fører til lav pålitelighet.

(vi) Elementvalg:

Hvis det er for mange sammenhengende elementer i en test, er påliteligheten vist å være lav.

(vii) Pålitelighetens pålitelighet:

Pålitelighetens pålitelighet påvirker også testens pålitelighet. Hvis han er humør, varierende type, vil resultatene variere fra en situasjon til en annen. Feil i ham gir feil i feilen og fører dermed til pålitelighet.

(B) Ekstrinsiske faktorer:

De viktige ekstrinsiske faktorene (dvs. de faktorene som forblir utenfor selve testen) påvirker påliteligheten er:

(i) Gruppevariabilitet:

Når gruppen av elever som blir testet er homogen i evnen, vil sannsynligheten for testresultatene sannsynligvis senkes og omvendt.

(ii) Gissing og sjansefeil:

Gjetting i test gir økt feilvariasjon og reduserer dermed påliteligheten. For eksempel i to alternative svaralternativer er det en 50% sjanse for å svare på elementene riktig når det gjelder gjetting.

(iii) Miljøforhold:

Så langt det er praktisk mulig, bør testmiljøet være ensartet. Arrangementet bør være slik at lys, lyd og andre bekvemmeligheter skal være lik alle testene, ellers vil det påvirke testresultatets pålitelighet.

(iv) Momentsvingninger:

Momentsvingninger kan øke eller senke påliteligheten til testresultatene. Broken blyant, øyeblikkelig distraksjon ved plutselig lyd av et tog som løper utenfor, angst om ikke-fullførelse av hjemmearbeid, feil i å gi svaret og å vite ingen måte å endre det på, er de faktorene som kan påvirke påliteligheten til testresultatet.