Fiscal Responsibility and Budget Management Bill, 2000

Fiscal Ansvar og Budget Management Bill, 2000!

Finanspolitikkstrategien skal inneholde:

(a) Statens retningslinjer for det påfølgende regnskapsåret, knyttet til skattekostnader, markedsopptak og andre forpliktelser, utlån og investeringer, prising eller administrerte varer og tjenester, verdipapirer og beskrivelse av andre aktiviteter som tegningsgarantier og garantier som har potensielle budsjettimplikasjoner;

(b) Sentralregjeringens strategiske prioriteringer for det påfølgende regnskapsåret i skatteområdet; og

(c) De sentrale finanspolitiske tiltakene og begrunnelsen for eventuelle store avvik i skattemessige tiltak knyttet til beskatning, subsidie, utgifter, administrerte priser og lån;

(d) En evaluering av hvordan sentralregjeringens nåværende politikk er i samsvar med de finanspolitiske styringsprinsippene som er angitt i finanspolitisk strategistyring og målene som er fastsatt i mellomfristet finanspolitisk uttalelse.

Den sentrale regjeringen skal treffe hensiktsmessige tiltak for å eliminere inntektsunderskuddet, redusere det finanspolitiske underskuddet og bygge opp tilstrekkelig inntektsoverskudd og skal særlig:

(a) Redusere inntektsunderskudd til null innen en periode på fem regnskapsår som begynner fra det innledende regnskapsåret 1. april 2001 og slutter 31. mars 2006;

(b) Bygg opp overskuddsmengden av inntekter og bruk slikt beløp for å utlevere forpliktelser i overkant av eiendeler:

(c) Redusere finanspolitisk underskudd med et beløp tilsvarende halvparten prosent eller mer av det estimerte bruttonasjonalproduktet (BNP) ved utgangen av hvert regnskapsår som begynner 1. april 2001;

d) redusere finanspolitisk underskudd for et regnskapsår til ikke mer enn to prosent av det estimerte bruttonasjonalproduktet for det året innen en periode på fem regnskapsår som begynner fra det første regnskapsåret 1. april 2001 og slutter den 31 st dag i mars 2006;

e) Ikke gi garanti for noe beløp som overstiger halvparten av det beregnede bruttonasjonalproduktet i et hvilket som helst regnskapsår, og

(f) Sikre innen en periode på ti regnskapsår som begynner fra det innledende regnskapsåret 1. april 2001 og slutter 31. mars 2011, at de totale forpliktelsene (inkludert utlandsgjeld til gjeldende valutakurs) ved årsskiftet ikke overstige 50 prosent av det estimerte bruttonasjonalproduktet for det året.