Fondstrømoppklaring: Betydning, mål og betydning

Les denne artikkelen for å lære om meningen, målet og betydningen av pengestrømoppstillingen!

Betydning av fondstrømoppstilling:

Fondstrømoppstilling er en uttalelse som beskriver analytisk informasjon om de ulike kildene til et fond og anvendelse av det samme i en regnskapssyklus. Det handler om transaksjoner som endrer enten omløpsmidler og kortsiktig gjeld (i form av nedgang eller økning i arbeidskapital) eller anleggsmidler, langsiktige lån inklusive eierfond.

Det gir et klart bilde om bevegelsen av midler mellom balanseens åpnings- og sluttdato. Det kalles også kildenes kilder og bruksområder av fond, overføring av fondserklæring; Hvor har det vært Gone Statement: Inflow og Outflow of Fund Statement, osv. Uten tvil er Funds Flow Statement en viktig indikator for økonomisk analyse og kontroll. Det er verdifullt og bidrar også til å bestemme hvordan midlene finansieres. Finansanalytikeren kan vurdere fremtidige flyt av et firma på grunnlag av tidligere data.

Denne erklæringen gir en effektiv metode for den økonomiske lederen for å vurdere:

(a) Vekst av firmaet,

(b) Dens økonomiske behov, og

(c) Å bestemme den beste måten å finansiere disse behovene på.

Spesielt er pengestrømsopplysninger meget nyttige når det gjelder planlegging av mellom- og langsiktig finansiering.

Målet med å forberede et fondstrømoppstilling:

Hovedformålet med å utarbeide et fondstrømoppstilling er at det tydeliggjør de viktige elementene knyttet til kilder og bruksområder av midler av anleggsmidler, langsiktige lån inklusive kapital. Den informerer også om hvorvidt eiendelene som kommer fra normale forretningsaktiviteter, blir utnyttet riktig med tilstrekkelig vurdering.

For det andre viser det også hvor mye ut av de totale midlene som samles inn ved å avhende anleggsmidler, hvor mye fra utstedelse av aksjer eller obligasjoner, hvor mye fra langsiktige eller kortsiktige lån, og hvor mye fra normal drift av virksomhet.

For det tredje gir det også informasjon om den konkrete utnyttelsen av slike midler, det vil si hvor mye har blitt brukt til å anskaffe anleggsmidler, hvor mye for tilbakebetaling av langsiktige eller kortsiktige lån samt for betaling av skatt og utbytte mv.

Til slutt hjelper det ledelsen å forberede budsjetter og formulere retningslinjer som skal vedtas for fremtidige operasjonelle aktiviteter.

Betydning og betydning av fondsstrømoppstilling:

Siden tradisjonelle rapporter (dvs. resultatregnskap / resultatregnskap og balanse) ikke er veldig informativ, må en finansanalytiker avhenge av en annen rapport-fondsstrømoppstilling. Med andre ord, sammen med de tradisjonelle kildene til informasjon, er det nødvendig med andre kilder til informasjon for å kunne ta den utfordringen som tilbys av moderne virksomhet.

Funds Flow Statement, uten tvil, passer til ledelsens behov. Dette skyldes at en pengestrømoppstilling ikke bare viser balanseverdiene i to påfølgende år, det fastslår også endringene i arbeidskapitalen - noe som er en svært viktig indikator.

Det avslører ikke bare kilden der ytterligere arbeidskapital er finansiert, men samtidig bruken av slike midler. Videre kan ledelsen fra en prognostisert fondsstrømoppstilling lett finne tilstrekkelighet eller utilstrekkelighet av arbeidskapital, dvs. det bidrar til beslutningsprosesser på en rekke måter.

Betydningen og betydningen av fondsstrømopplysninger kan oppsummeres som:

(a) Analyse av regnskapet:

Det tradisjonelle regnskapet, dvs. Resultatregnskap og balanse, viser resultatet av en virksomhets drift og finansielle stilling. Balanse gir en statisk oversikt over ressursene og hvordan de nevnte ressursene er utnyttet på en bestemt dato med registrering av endringene i finansielle aktiviteter. Men Fondstrømoppklaring kan gjøre det, det forklarer årsakene til endringer som er gjort, og effekten av en slik endring i firmaet tilsvarende.

(b) Fremheve svar på ulike forvirrende spørsmål:

Funds Flow Statement fremhever svar på følgende spørsmål:

(i) Årsaker til endringer i arbeidskapital;

(ii) Hvorvidt firmaet selger en ikke-aktiv eiendel; hvis solgt, hvordan ble inntektene utnyttet?

(iii) Hvorfor mindre utbytte utbetales til tross for tilstrekkelig fortjeneste?

(iv) Hvor gikk nettoresultatet?

(v) Var det mulig å betale mer utbytte enn dagens?

(vi) Betalte firmaet sine planlagte gjeld? Hvis ja, hvordan, og fra hvilke kilder?

(vii) Kilder til økt arbeidskapital mv.

(c) Realistisk utbyttepolitikk:

Noen ganger kan det hende at et firma, i stedet for å ha tilstrekkelig fortjeneste, ikke kan betale utbytte på grunn av mangel på flytende kilder, nemlig. penger. I en slik situasjon hjelper fondsstrømoppstillingen at firmaet skal ta beslutning om en solid utbyttepolitikk som er svært nyttig for ledelsen.

(d) Riktig allokering av ressurser:

Ressurser er alltid begrenset. Så det er ledelsens plikt å gjøre det riktig. En projisert pengestrømoppklaring hjelper ledelsen til å ta en riktig beslutning om riktig tildeling av forretningsmessige ressurser på best mulig måte, siden det fremhever fremtiden.

(e) Som en fremtidig veiledning:

En projisert Funds Flow Statement fungerer som en forretningsguide. Det hjelper ledelsen til å gjøre bestemmelse for fremtiden for at nødvendige midler skal kreves på grunnlag av problemstillingen. Med andre ord kan fondets fremtidige behov for ulike formål bli kjent i god tid, noe som er en svært nyttig veiledning til ledelsen. Kort sagt, et firma kan arrangere midler på grunnlag av denne uttalelsen for å unngå det økonomiske problemet som kan oppstå i fremtiden.

(f) Vurdering av arbeidskapitalen:

En projisert Funds Flow Statement hjelper uten tvil ledelsen å vite om hvordan arbeidskapitalen har blitt brukt effektivt og samtidig foreslår hvordan man kan forbedre fremtidens arbeidskapitalposisjon på grunnlag av det nåværende problemet som står overfor ved det, hvis noe.