Hvordan identifisere målgruppe for produktet ditt? - Besvart!

Få svaret på: Hvordan identifisere målgruppe for produktet ditt?

Målgruppen er en gruppe der annonseringen er rettet mot. Målmarkedsvalget bør foregå med en forsvarlig begrunnelse - det bør utgjøre de beste utsiktene som vil kjøpe produktet.

Image Courtesy: friendfiler.com/wp-content/uploads/2013/01/21.jpeg

I forbrukermarkeder kan målmarkedet defineres med hensyn til sosioøkonomisk gruppe, alder, kjønn, kjøpsfrekvens og livsstil. I forretningsmarkeder kan målmarkedet defineres når det gjelder type bransje, ordreform, produktspesifikasjoner og kjøper-selgerforhold.

Det er ekstremt viktig å definere målgruppen med klarhet og presisjon. Annonsen må bare være beregnet for målgruppen, og ikke for andre, selv om andre kunder i periferien er interessert i tilbudet.

Ellers kan organisasjonen føle seg fristet til å reformulere sine annonser for kunder som ikke er en del av målgruppen, og dermed miste fokus. Et selskap som ønsker å fokusere på ungdomsmålgruppen, kan finne takere for sine produkter blant andre kunder som er eldre.

Annonsen kan ikke omformuleres for å inkludere disse eldre forbrukerne, selv om de kan være et attraktivt inntektsgivende forslag. Midtbanen ville ikke være attraktiv for den tiltenkte målgruppen, ungdommen.

Når et selskap har identifisert målgruppen, må det undersøkes grundig for å forstå det bedre. Det må analysere hvorfor en kunde ville kjøpe sitt produkt og valgkriteriene han ville bruke til å evaluere merkevarer.

Valgkriterier er de faktorene kundene bruker til å evaluere merkevarene i produktkategorien. Disse er i sin tur formet av flere andre eksterne faktorer (som inntekt, sosial klasse, referansegruppeinnflytelse, kultur, kjøpssituasjoner) og psykologiske faktorer (som oppfatninger, holdninger og engasjement).

Annonsering i bedriftsmarkeder kan være interessant, men også spennende, fordi ulike medlemmer av beslutningsenheten bruker forskjellige valgkriterier for å vurdere et produkt. For eksempel bruker en innkjøpsansvarlig pris på et produkt for å vurdere om han kan kjøpe den, mens en ingeniør vurderer det samme produktet på sin tekniske raffinement.

Ideelt sett bør en leverandør bruke to annonser, en viser den tekniske raffinement av produktet, og den andre vektlegger den lave relative kostnad. Selv mediekjøretøyet som brukes til de to annonsene, må være annerledes, fordi, mens ingeniøren ville lese tekniske tidsskrifter for å holde seg oppdatert med de nyeste teknologiene i sitt felt, ville kjøpsbehandleren lese kommersielle tidsskrifter for å holde seg oppdatert med å gå på produkttall er sannsynlig å kjøpe.

Forbrukernes beslutningsprosesser kan også innebære ulike stadier og flere roller spilt av forskjellige personer, avhengig av hvilken type kjøpsbeslutning som blir tatt. Annonsøren må bestemme fokuset på annonsen når det gjelder å adressere et bestemt valgkriterium ansatt av en viktig beslutningstaker.

Som i industrielle markeder, kan et selskap måtte gjøre mer enn en annonse for å imøtekomme de ulike valgkriteriene som brukes av de ulike aktørene i beslutningsprosessen. Det er viktig å avgjøre hvem annonsen prøver å imponere og påvirke, og deretter ramme sin klage på riktig måte.