Hvordan multiplisere et tall med 25? (2 enkle trinn)

Anta at du får et stort nummer som 125690258. Og noen spør deg om å multiplisere det nummeret med 25, hva vil du gjøre? Sannsynligvis vil du ikke gjøre noe, men gå for enkel multiplikasjon. Nå foreslår vi at du multipliserer tallet med 100 og deler deretter med 4.

For å gjøre det, husk de to trinnene:

Trinn I:

Sett to nuller til høyre for nummeret (som det må multipliseres med 100).

Trinn II:

Del det med 4.

Så svaret ditt er 12569025800 ÷ 4 = 3142256450. Er det enklere enn metoden din?