Betydningen av finansiering for vekst i virksomheten

For å vokse, må du ha penger til å investere i vekst. Vekst betyr naturlig å investere i nye eiendeler, ansette flere mennesker, produsere mer og strømme mer.

Alt dette trenger penger. Alle investeringer er laget med sikte på å få avkastning, men det er en tidsforsinkelse mellom å gjøre investeringene og få avkastningen. Du trenger penger for tidevannet over dette tidsforsinkelsen. Kildene til økonomi forblir mer eller mindre det samme som for et nytt venture, men i dette tilfellet er det mye lettere for en vellykket entreprenør å overbevise investorer.

1. Interne periodiseringer:

De billigste midlene er selskapets egne periodiseringer og pløying dem tilbake for å vokse selskapet er den beste bruken av slike overskuddskasser.

2. Bidra med egenkapital:

Dette er den andre billig finansieringskilden. Hvis du tror på vekstutsikter for virksomheten, legg pengene dine inn i den.

3. Venturekapital:

Som nevnt tidligere er mer risikovillig kapital investert i finansiering av utvidelsesplaner enn i finansiering av oppstart.

4. Bankfinansiering:

Med en bevist track record vil bankene være mer villige til å låne ut til deg.

5. Ta på nye partnere:

Nå har din og andres tillit til bedriften vokst, og det kan være en god tid å ta på seg partnere for å dele risikoen, investeringen og ansvaret.