Betydningen av medieplanlegging i prosessen med å annonsere et produkt

Betydningen av medieplanlegging i prosessen med å annonsere et produkt!

Medieplanlegging som krever kunnskap om både markedsføring og massekommunikasjonsferdigheter, er prosessen med å bestemme avtaler med den største delen av annonsørens budsjett når det gjelder kostnader for kjøp av annonsering.

Medieplanleggere har to hovedroller for å analysere markedet og evaluere mediekanalens effektivitet for å plassere reklamemeldingen før en målgruppe. Funnene fra forskningen påvirker kreativ- og medieplanene for alle aspekter av markedsføringskommunikasjon, inkludert reklame.

Tradisjonelt var medieplanlegging i hovedsak basert på en kundes mediestrategi. Annonsebyrået var ansvarlig for å utvikle medieplanen, som vanligvis ble utformet i fellesskap av byråets mediaavdeling, konto og kreative lag, og markedsførerens merkevareadministrasjonsgruppe. Når planen ble dannet, gjennomførte en media-kjøpsenhet, noen ganger knyttet til annonsebyrået. Nå er en annonseringsklient like sannsynlig å outsource medieplanlegging til et byrå, da det er å utvikle sin egen plan. På grunn av disse skiftene har linjen mellom medieplanlegging og mediekjøp blitt uklar.

Noen eksperter beskriver medieplanleggere som navet eller midtpunktet i annonseringshjulet, hvor alle kampanjeelementer som er symbolisert av eikene på hjulet, blir slått sammen. Grunnlaget for denne oppfatningen er det store volumet av data og informasjon som medieplanleggere må samle, sortere og analysere før mediebeslutninger kan begynne. I mange annonseagenter samler kontoplanleggere, samler og analyserer noe av dette markedet og kreativ informasjon, spesielt hvis det gjelder målgruppe, meldingsdesign eller merkevarebilde.

Aperture Concept i Medieplanlegging:

Hver potensiell kunde for et produkt eller en tjeneste har et ideelt tidspunkt og sted hvor han eller hun kan nås med en reklamemelding. Dette punktet kan være når forbrukeren er i "søkekorridoren" kjøpsmodus - eller det kan oppstå når forbrukeren søker mer informasjon før han går inn i korridoren. Målet med medieplanleggeren er å avsløre målgruppen til annonsørens melding på disse kritiske punktene.

Dette ideelle punktet kalles en blenderåpning. Den mest effektive annonsen skal utsette forbrukeren for produktet når interessen og oppmerksomheten er høy. Som figuren under viser, kan blender bli tenkt på som hjemmebanen svinger i baseball. Som en flaggermus som treffer en ball for en hjemmekamp, ​​er blender det punktet som reklamemeldingen forbinder med forbrukeren på best mulig tid og sted for maksimal effekt.

Å finne blenderåpningen er et viktig ansvar for medieplanleggeren. Planleggeren må studere markedsføringsposisjonen til annonsøren for å finne ut hvilke mediemuligheter som skal gjøre den beste jobben. Å finne blenderåpning er en komplisert, vanskelig oppgave. Suksessen avhenger av nøyaktig markedsundersøkelse, forståelse av budskapskonceptet og en sensitiv forståelse av massekommunikasjonskanaler.