Rente på obligasjoner: Rente oppstod, men ikke forfalt (regnskapsinnlegg)

Renter på gjeld er vanligvis betalt halvårlig. Rente på forpliktelser skal betales selv om selskapet har et tap eller ikke tjener fortjeneste. Rente på forpliktelser er en avgift mot fortjeneste, og derfor er betalingen ikke gjenstand for fortjeneste. Det skal i denne sammenheng bemerkes at selskapet som betaler renter på forpliktelser, er plikt til å trekke "inntektsskatt til foreskrevet rate fra beløpet av obligasjonsrenten før noen betaling gjøres til obligasjonseierne. Beløpet som trekkes fra, må betales til staten på vegne av obligasjonseierne.

Oppføringer for renter på obligasjoner er som følger:

1. Når renten skyldes:

Debetobligasjonsrentekonto (med bruttobeløp)

Kredittinntektsskattkonto (med fradragsbeløpet)

Kredittforetakets kontoinnehavere (med nettobeløp)

2. Når betalingen gjøres til gjeldsinnehaverne:

Debet gjeld-innehaver konto

Kreditt bankkonto

3. Når skattefradrag er deponert hos regjeringen:

Debet inntektsskatt konto

Kreditt bankkonto

4. Når obligasjonsrenter overføres:

Debet resultatregnskap

Kredittobligasjonsrentekonto

Illustrasjon 1:

1. januar 2011 X-selskap utstedt 3.000 12%. Debetures of Rs. 100 hver med 10% rabatt. Renter betales halvårlig 30. juni og 31. desember hvert år. Vis relevante oppføringer for året 2008.

Rente påløpt men ikke forfalt:

Hvis et selskap betaler rente på obligasjoner halvårlig 30. juni og 31. desember, mens regnskapet avsluttes 31. mars, vil renten for perioden 1. januar til 31. mars bli påløpt, men ikke forfalt. Oppføringer for den påløpte renter vil bli bestått tilsvarende, og det vil bli vist på balansenes forpliktelse.

Oppføringen med hensyn til renter opptjent, men ikke forfalt, vil bli bestått på følgende måte:

Rente på obligasjoner A / C Dr.

Til påløpte renter a / c

(Å være renter på forpliktelser påløpt)

På tidspunktet for betalingen vil følgende innlevering bli bestått:

Påløpt rente a / c dr.

Til Bank A / C

(Å være renter på forpliktelser påløpt og på grunn av betalt)

Illustrasjon 2:

Et selskap utstedte 20.000, 10% obligasjoner av Rs. 100 hver i januar 2011. Renter betales halvårlig 30. juni og 31. desember hvert år. Inntektsskatten er 20%. Pass nødvendige oppføringer i ett år.