Internett: Essay på Internett som massemedier

Dette essayet gir informasjon om Internett som massemedier!

For de siste hundre og femti årene har de mest slående trekkene i utviklingen av kommunikasjonsteknologien vært kapasiteten til å formidle informasjon til et stadig voksende utvalg av publikum med en hastighet som nå gjør kommunikasjon øyeblikkelig. Hastigheten til både kringkasting og interaktiv kommunikasjonsteknologi har bidratt til å komprimere dramatisk alle slags relasjoner på tvers av tid og rom.

Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Internet_map_1024_-_transparent.png/1024px-Internet_map_1024_-_transparent.png

Mediene i alle sine former ble en sentral innflytelse i etableringen av individuelle, kommunale og nasjonale identiteter i de postindustrielle samfunnene. Emancipasjonspotensialet til ny informasjon og kommunikasjonsteknologi har blitt ytterligere styrket av fremveksten av Internett som et desentralisert, interaktivt, forholdsvis mer demokratisk nettverk som skapte virtuelle samfunn og flere realiteter.

Fra beskjeden begynnelse som et utstillingsvindu for teknologien og dets kommersielle muligheter for bildeannonsering har Internett hatt en rolle i å utvide mediemiljøet. Internett er fundamentalt avhengig av telekommunikasjonskapasitet. Det er allment spådd å produsere "digital" konvergens, hvor databehandling, telekommunikasjon og kringkasting alle sammenføyes til en enkelt strøm av diskrete biter som bæres på det samme allestedsnærværende nettverket. I denne transformasjonen av formidlet kommunikasjon til en mer språklig, mer interaktiv, nesten "naturlig" kanal, står Internett ut for å utvide deltakelsen i hva det berører.

Noen lærde har hevdet at Internett har blitt et massemedium som hovedsakelig brukes av relativt passive forbrukere, og som sådan vil store innholdsleverandører dominere det. Det er et annet syn, som hevder at Internett ikke er et massemedia. Ifølge dem siden Internett er gigantisk nettverk som forbinder utallige mindre grupper av koblede datanettverk og vurderer de tre funksjonene på Internett, nemlig: (i) elektronisk post eller e-post (overføring av meldinger til adressat eller flere adressater), (ii) bulletin styret (som vanlig oppslagstavle) og (iii) World Wide Web (dokumenter lagret i Internett som bærer variert informasjon), er det tydelig at den bare er tilgjengelig for eieren av en datamaskin som er koblet til et nettverk av datamaskiner, og derfor kan det ikke være regnes som et massemedia. De ser Internett for å sende meldinger til eieren av datamaskinen, og det overfører ikke melding eller informasjon til allmennheten som massemedier gjør.