IT-infrastruktur: 3 grunnleggende elementer der IT-infrastrukturen er bygget opp

IT-infrastrukturen er bygd opp ved hjelp av ulike IT-ressurser. Bredt sett er det bygget opp på tre grunnleggende elementer:

(a) Informasjon:

Informasjon er definert på ulike måter. Det er slik fordi det genereres og brukes på forskjellige måter i forskjellige beslutningssituasjoner. Noen vil definere informasjon som "kunnskap om miljøet som er avledet av fakta. Andre setter det bare som fakta plassert i en sammenheng.

Mer funksjonell definisjon er at det er et sett av fakta som reduserer usikkerheten. Dermed kan informasjon defineres som fakta plassert i en sammenheng for å kunne tilby kunnskap om et emne eller redusere usikkerhet om miljøelementer.

Informasjon er det viktigste elementet i IT-infrastruktur og innkjøp er evolusjonerende og ikke revolusjonerende. Informasjon er en felles ressurs og må utvikles og deles for bedre utnyttelse. For å utnytte denne ressursen utvikles andre elementer i IT-infrastrukturen og er derfor kjerne i IT-infrastrukturen.

(b) Tjenester:

Informasjonstjenester er anlegg for generering av informasjon. Siden bedriftsmiljøet er dynamisk, må generering av informasjon fortsette kontinuerlig. IT-infrastrukturen må derfor regelmessig ha tjenester for generering av informasjon.

Disse tjenestene vil kreve ressursforpliktelser for etablering og vedlikehold. Disse ressursene kan kalles databehandlingsressurser.

(c) Nettverk

I tillegg til lager av informasjon og tjenester for generering av ny informasjon, krever vi et fysisk system for å koble brukerne av informasjon med informasjonen, samt prosessen med å generere informasjon.

Nettverket forbinder ikke bare brukerne med ulike tjenester og lager av informasjon, men kobler også tjenestene selv og ulike elementer av informasjonen.