Bladanalyse: Viktighet, Innsamling, Prøvehåndtering og analyse

Bladanalyse: Viktighet, samling, prøvehåndtering og analyse!

Betydningen av bladanalyse:

Ulike teknikker som visuell symptomlogi, bladanalyse, jordprøving etc. blir brukt til å bestemme ernæringsbehovene til frukttrær i ulike fruktsone.

Det er svært vanskelig selv i dag å beregne behovet for gjødsel / mikronæringsstoffer i ulike frukter i ulike aldre og produktivitetsnivåer.

Bladanalyse har flere fordeler i forhold til andre metoder:

1. Bladanalysen gir et nøyaktig bilde av næringsinnholdet på gitt tidspunkt, hvorfra et forhold til produksjon kan trekkes.

2. Alle de essensielle næringsstoffene virker i en bestemt likevekt i en frukt. Individuell næringsstoffs tilstedeværelse eller mangel er kanskje ikke relatert til den totale mengden av det aktuelle næringsstoffet i frukttræret.

3. Bladanalyse hjelper til med å forstå de indre funksjonene til næringsstoffer i en gitt fruktavling.

4. Det bekrefter mangelen oppdaget av visuelle symptomer.

5. Man kan skille næringsstoffer som har lignende mangelsymptomer. Bladanalyse hjelper til med å fastslå at anvendt næringsstoff har kommet inn i plantesystemet eller ikke. Det hjelper med å bestemme toksisiteten til enkelte næringsstoffer.

Innsamling av bladprøver :

Nøyaktigheten av bladanalysen avhenger av bladalderen, dens posisjon og tidspunktet for prøvetaking. Noen spesifikke guide linjer for individuelle frukter har blitt utarbeidet for forskjellige frukter.

Bladprøvingen bør utføres på et tidspunkt når det er liten variasjon i fuktighet og temperatur. Samle prøver fra brysthøyde, helst sunne blader uten noen sykdom eller insektangrep. Generelt blir det oppsamlet blader i 5 til 6 måneder, med mindre det er spesifisert for frukten. Prøve 2% trær i frukthagen diagonalt fra ett hjørne til det andre.

frukt

Leafalder eller

Tid

Eksempelstørrelse Antall blad

Pære

Fullt utvidede blader fra midten av skudd eller sporer

Mai juni

30

Citrus

Helt modne blader

4-5 måneder gamle blader

30

druer

Blader av blader

en måned etter men brast

200

Mango

Leaves sammen med petiole

6 måneder gammel fra midten av skytingen

15-20

litchi

-gjøre-

september

100

guava

Nylig modne blader

August til november

30

Fersken

Eldre blader midtskyte

Mai juni

25-30

Plomme

-gjøre-

Mai juni

25-30

Ber

Eldre blader

August september

40

papaya

Eldre bladblomstring

seks måneder etter planting

20

Prøvehåndtering og analyse:

Den som samler prøvene, må vaske hendene før prøvetaking. Oppbevar prøvene i kjøleskap umiddelbart etter oppsamling. Bladene kan vaskes på stedet med deionisert vann og tørkes i skygge i noen tid. Prøvene kan transporteres til nærmeste laboratorium for analyse. Minst tre prøver fra frukthage kan sendes til analyse.