Liste over vanlige problemer som kan oppstå under en prosjektutvikling

Liste over vanlige problemer som kan oppstå under en prosjektutvikling!

En kombinasjon av menneskelige og mekaniske problemer kan oppstå under et prosjekt. Noen av de mindre problemene kan rutinemessig håndteres, men noen vil trenge innspill fra prosjektlederen.

Noen av de virkelig alvorlige problemene vil føre til forsinkelser i prosjektet og kostnadsoverskridelser, selv etter at prosjektleder har inngått det.

Noen av de vanlige problemene som kan oppstå mens du arbeider med et prosjekt er gitt her.

Jeg. De fysiske ressursene er utilstrekkelige når det trengs.

ii. Prosjektet kan trenge redefinering på grunn av endring i organisasjonsmål.

iii. Tidlige estimater var veldig optimistiske og ville trenge omarbeid.

iv. Det er uventede regulatoriske blokker.

v. For eksterne prosjekter kan kunden endre spesifikasjoner.

vi. Budsjettering er utilstrekkelig.

vii. Det er endringer i priser på innganger.

viii. Det er mangel på arbeidskraft, spesielt spesialisert arbeidskraft.

ix. Sekvensering av oppgaver er feil.

x. Det er arbeidsulykker på grunn av å prøve arbeidsforhold.

xi. Det er uro blant arbeidskraften på grunn av forsinket betaling eller manglende betaling av lønninger og bonuser.