Markedsorientering: Hvorfor selskaper med høyest markedsorientering Oppnå de høyeste nivåene av lønnsomhet?

Få svaret på: Hvorfor selskaper med høyest markedsorientering Oppnå de høyeste nivåene av lønnsomhet?

Kundeorientering, konkurrentorientering og graden av interfunksjonell koordinering bestemmer markedsføringsorientering.

Image Courtesy: usje.com.mk/upload/gallery/DSC08147b.jpg

Det er sett at selskaper med høyeste markedsorientering har høyest lønnsomhet, og at selskaper med lavest markedsorientering har nest høyeste lønnsomhet. Bedrifter som følger lavprisstrategi er vellykkede, men resultatnivået er lavere enn selskapene med høy markedsorientering.

I ikke-næringsvirksomhet er forholdet mellom markedsføringsorientering og forretningsresultater lineære og sterke selskaper med høyest markedsmessig orientering oppnå høyest lønnsomhet, og de med lavest markedsmessig orientering har lavest lønnsomhet.

Det er fire forskjellige grupper av selskaper med ulike grader av kundeorientering:

Jeg. I den første gruppen er markedsføring en funksjon med hovedansvar for å identifisere og møte kundenes behov. Markedsføring er en veiledende filosofi for hele organisasjonen. Det er ikke begrenset til markedsavdelingen, eller er det bare en støtte for salgsinnsatsen.

ii. I den andre gruppen mener selskapene at markedsførers hjelp til å identifisere og møte kundenes behov, men de tror også at markedsføring er begrenset til markedsavdelingenes aktiviteter.

iii. I den tredje gruppen støtter markedsføring salgs- og markedsføringsarbeidet til selskapet, men er begrenset til markedsavdelingen og hjelper ikke med å identifisere og møte kundenes behov.

iv. Den fjerde gruppen har ingen mening om markedsføring. De produserer produkter og prøver å selge dem. De er uinitiert til markedsføring enten som en allsidig filosofi eller som en avdelingsfunksjon.

Lønnsomheten til selskaper som styres av markedsføringsfilosofi, og hvilken praksis kundorientering er høyest. Siden markedsføringen blir mindre gjennomgripende, reduseres lønnsomheten i selskapet.

Konklusjonen er at markedsføring ikke skal ses som bare en avdelingsfunksjon, men som en veiledende filosofi for hele organisasjonen. Og det er en sterk tilknytning mellom markedsføringsorientering og forretningsresultater.