Betydning og mål for overføringsprising

Denne artikkelen gir informasjon om betydningen og målsettingene for overføringspriser (eksportstyring)

Overføringspriser er vilkårlig prising av eksport og import som kan være større enn eller mindre enn armlengdeprisene. Det er i utgangspunktet prisingen av intra-corporate transaksjoner. Ulike enheter av en MNC opererer i forskjellige land på grunnlag av vertikale og horisontale koblinger.

Image Courtesy: koonec.com/wp-content/uploads/2010/08/Scientific-Marketing-Pricing.jpg

Varietyper av varer, spesielt mellomvarer, flyttes mellom ulike enheter. Prisene i slike tilfeller er ofte vilkårlig gjennom underfakturering og overfakturering av transaksjoner.

Begrepet overføringspriser, som tidligere var begrenset til utenlandske multinasjonale selskaper, blir stadig viktigere for indiske selskaper som følge av deres økende internasjonalisering. Indiske firmaer går inn i internasjonale markeder gjennom joint ventures, heleide datterselskaper mv. Selskaper har egne distribusjonssystemer i internasjonale markeder, noe som gjør overføringsprisene avgjørende for å formulere en internasjonal prisstrategi. Prisen på en internasjonal transaksjon mellom nærstående parter kalles overføringspris (figur 7.5)

Mål for overføringspris:

Målene for overføringspriser er som følger:

1) Maksimere total etter skatt.

2) Redusere hendelsen på tollbetaling

3) Omgå kvoten restriksjoner (i verdi) på import.

4) Redusere valutakurseksponering, kringgå valutakontroll og begrense profittrepatriasjon slik at overføringsfirmaer tilknyttet foreldrene kan maksimeres.

5) Overføring av midler på steder for å passe bedriftens arbeidskapitalpolitikk.

6) 'Window dressing' operasjoner for å forbedre den tilsynelatende (dvs. rapporterte) økonomiske posisjonen til en tilknyttet for å forbedre kredittvurderingen.

Formålet med overføringsprisen virker tilsynelatende enkel fordeling av overskudd mellom datterselskapene og morselskapet, men forskjellene i skattemønstre i ulike markeder gjør det til et komplekst fenomen. Overføringspriser kommer under tilsyn av skattemyndighetene når det er forskjellig fra målets lengdepris til ikke-relaterte parter.