Metoder for tildeling av serviceavgifter

Metoder for tildeling av serviceavgifter!

(a) Step-Ladder Metode:

Under denne metoden fordeles utgifter til en tjenesteavdeling (generelt den som mottok den minste service og gir maksimal service fra og til andre tjenestedepartementer) til alle andre avdelinger i andelen av fordelene de får av dem. deretter utgifter til neste serviceavdeling fordeles til de gjenværende avdelinger og så videre inntil utgifter til alle tjenestedepartementene blir behandlet.

Illustrasjon 1:

For en periode var utgiftene i de ulike avdelingene på en fabrikk som følger:

Illustrasjon 2:

Det er tre produksjonsavdelinger i en fabrikk, nemlig. Dreie, Fresing og Sliping. Fabrikken har også fire serviceavdelinger, f.eks. Butikker, planlegging, kantine og tidskontor.

Avdelingsomkostninger for november 2003 er som under:

Illustrasjon 3:

Selskapets kostebøker for året som ble avsluttet 30. juni 2004, gir følgende informasjon:

(b) Tjenestesystem for gjensidig allokering (Simultaneous Equation Method):

Metoden som er gitt ovenfor antar at tjenesten utføres ved å si reparasjons- og vedlikeholdsavdeling til krafthuset, men ikke av sistnevnte til den tidligere. Denne antakelsen er ikke gyldig, siden tjenestedepartementene ikke bare gjør tjeneste for produksjonsavdelinger, men også gjensidig. Dette faktum bør vurderes mens fordeling av utgifter.

En algebraisk likning vil være nødvendig for å fastslå de sanne utgiftene til en avdeling for tjenester i slike tilfeller. Anta at en fabrikk har to produksjonsavdelinger. A og B og to tjenestedepartementer X og Y: Utgiftene til avdelingene X og Y er henholdsvis 3000 og 2000 og skal fordeles som:

Illustrasjon 4:

Du følger med følgende opplysninger og kreves for å utarbeide produksjonshastigheten for gjenvinning av overhead i avdelinger A, B og C reapportioning serviceavdeling utgifter ved samtidig likestilling og ved gjentatt distribusjonsmetode:

(c) "Sykler" Metoder eller Gjentatt Distribusjonsmetode:

I stedet for å ha en algebraisk likning, kan utgiftene til en tjenesteavdeling fordeles til alle andre avdelinger (produksjon og service), og deretter kan utgifter til andre tjenestedepartementer behandles på samme måte til beløpet som tildeles en avdelingsavdeling, blir ubetydelig. Deretter kan serviceavdelingene bli ignorert for fordelingen av utgiftene.

Tallene i illustrasjonen gitt i begynnelsen under samtidig likningsmetode kan behandles som nedenfor:

Illustrasjon 5:

Løs tidligere illustrasjon i henhold til "Gjentatt distribusjonsmetode".

illustrasjon 6:

Du får følgende informasjon om kostnader i en fabrikk:

(d) Prøvings- og feilmetode:

Ved denne metoden er overheadene til hver tjenesteavdeling kun tildelt til annen tjenesteavdeling i gitt grunnlag eller forhold. Således fastslås sanne overheadkostnader for hver tjenesteavdeling. Deretter distribueres disse til produksjonsavdelingen.