Avsnitt om energiressurser

Avsnitt om energiressurser!

Energi er en primær innsats for nesten alle økonomiske aktiviteter og er derfor avgjørende for forbedring i livskvaliteten. Dens bruk i sektorer som industri, handel, transport, telekommunikasjon, bredt spekter av landbruk og husholdningstjenester har tvunget oss til å fokusere vår oppmerksomhet for å sikre kontinuerlig forsyning for å møte våre stadig økende krav.

Energibehov er ikke et unntak fra den økonomiske teorien om begrensede midler og ubegrensede ønsker. Utnyttelsesraten til energiressursene har vokst over tid, og har resultert i en gradvis uttømming av de knappe reserver.

Den kritiske koblingen mellom energi og økonomi har uttalt sårbarheten til nasjoner i den flyktige energisituasjonen. Energi i dag har blitt en nøkkelfaktor for å bestemme produktkostnadene på mikronivå, samt å indikere inflasjonen og gjeldsbyrden på makronivå.

Energikostnad er en viktig faktor i økonomisk aktivitet, på nivå med produksjonsfaktorer som kapital, land og arbeidskraft. Kravene til en energikortssituasjon krever energibesparende tiltak, noe som i hovedsak betyr å bruke mindre energi til samme aktivitetsnivå.

På den ene siden øker etterspørselen etter energi økning, men energiressene blir skarpe og kostbare. Denne stadige økningen i gapet har ikke bare tvunget teknokrater og beslutningstakere i næringen til å utvikle nye tiltak for energibesparelse, men også å ha systematisk tilnærming til dagens trend av energiforbruk gjennom energirevisjon og bruk av moderne teknikker og metoder for å minimere energisvikt.

Energibesparelse betraktes som en rask og økonomisk måte å løse problemet med strømmangel som også et middel til å bevare landets endelige energikilder.

Energibesparende tiltak er kostnadseffektive, krever relativt små investeringer og har kort svangerskap samt betalingsperioder. Undersøkelsene som er utført av Energy Management Center, New Delhi, har vist at det er ca 25% potensial for energibesparelse i industrisektoren.