Positive og negative virkninger av moderne landbruketeknikker

Det moderne landbrukssystemet har både positiv og negativ innvirkning på vårt miljø og økosystem.

Disse er som følger:

A. Positive virkninger:

(i) Vesentlig økt utbytte per acre, per person og per dollar i forhold til omfattende oppdrett, og derfor,

(ii) Mat blir rimeligere for forbrukeren som det koster mindre å produsere.

(iv) Bevaring av eksisterende områder av skog- og regnskogsmiljøer (og økosystemene og andre bærekraftige økonomier som disse kan havne), som vil bli falt for omfattende oppdrettsmetoder på samme geografiske plassering. Dette fører også til en reduksjon i antropomorf CO 2 -generering (som følge av fjerning av sekvestrasjonen fra skog og regnskog)

(v) I tilfelle av intensiv slakteavl, en mulighet til å fange metanutslipp som ellers ville bidra til global oppvarming. Når de er fanget, kan disse utslippene brukes til å generere varme og elektrisk energi, og dermed redusere lokal etterspørsel etter fossilt brensel og brensel.

B. Negative virkninger:

(i) Begrenser eller ødelegger de naturlige habitatene til de fleste ville skapninger, og fører til jord erosjon.

(ii) Bruk av gjødsel kan endre biologi av elver og innsjøer. Noen miljøvernere tilskriver den hypoksiske sonen i Mexicogulfen som oppmuntret av nitrogengjødning av algenblomsten.

(iii) Pesticider dreper generelt nyttige insekter så vel som de som ødelegger avlinger.

(iii) Det samme arealområdet kan levere mat og fiber til en større befolkning som reduserer risikoen for sult.

(iv) Er ofte ikke bærekraftig dersom det ikke forvaltes på riktig vis, kan det føre til ørkendannelse, eller land som er 20 giftig og uthulet at ingenting annet vil vokse der.

(v) Krever store mengder energiinngang for å produsere, transportere og anvende kjemisk gjødsel / plantevernmidler,

(vi) Kjemikaliene som brukes, kan forlate feltet som avløp til slutt i elver og innsjøer, eller det kan dreneres i grunnvannsforekomster.

(vii) Bruk av plantevernmidler har mange negative helseeffekter hos arbeidere som søker dem, personer som ligger i nærheten av applikasjonsområdet eller nedstrøms / nedovergående fra det, og forbrukere som spiser plantevernmidler som forblir på maten.