Prissettingsregler for fastsettelse av riktig pris på et produkt

Prissettingsregler for å bestemme riktig pris på et produkt er: 1. Pris skimming eller prising for markedet skimming 2. Pris Penetration Policy 3. Pris diskriminering politikk og 4. Re-sale Pris Vedlikehold!

1. Pris Skimming eller Pricing for Market Skimming:

Pris skimming innebærer å sette høyere priser på produktet i begynnelsen av introduksjonen. Krem av etterspørsel kan bli skummet. Hovedformålet med denne politikken er resultatmaksimering på kortest mulig tid ved å lade høyere priser på produktene.

Men en slik mekanisme virker for en veldig kort periode, og konkurranse i markedet for produktet kan ikke ignoreres. Denne policyen gjennomføres for å gjøre rask gjenoppretting av investeringen som produsenten har gjort. Det er visse grunnleggende grunner som er ansvarlige for å ta tak i pris skimming politikk.

For det første vil etterspørselen av et nytt produkt sannsynligvis være mindre elastisk i de tidlige stadier av produkt, livssyklus og konkurranse er ganske lav. Høye priser på produktet kan bli belastet.

For det andre fungerer denne politikken som et viktig instrument mot en mulig feil begått for å sette pris. Hvis prisen fast opprinnelig er ganske høy og markedsresponsen mot produktet ikke er merkbar, kan den lett reduseres.

For det tredje genererer høye priser i de innledende stadier av produktet høyere fortjeneste, som er nyttig i utvinningen av investeringer, og overskudd kan plyndres tilbake i bekymringen for å gi en solid økonomisk basis for organisasjonen.

Endelig er høyere priser i de første stadiene av selskapets organisasjonsprodukter nyttige for å holde etterspørselen innenfor selskapets produksjonskapasitet.

2. Prisinntrengningspolitikk:

Dette er bare omvendt av den første policyen. Noen selskaper ønsker å dekke en betydelig del av markedet. En lav pris er satt til å nå markedet øyeblikkelig, rask og rask inntrenging i massemarkedet er hovedmål og mottoet er "få virksomheten til og med med tap". Selskapet ønsker å ha et sterkt grep i markedet, snarere for å tjene penger i begynnelsen.

Politikken kan følges vellykket i tilfelle av produkter hvis etterspørsel er svært elastisk. Ved å drive storskala produksjonsoperasjoner og masseproduksjon, kan produksjonskostnader og distribusjonskostnader reduseres betydelig. Lave priser fulgt under denne politikken kan gi sterk tak i markedet til produsenten og er svært nyttig i å bekjempe konkurransen.

Dette skyldes at de nye selskapene vil bli motet til å komme inn på markedet på grunn av økte produksjons- og distribusjonskostnader, fortjenesten blir liten. Samtidig vil firmaer som følger denne policyen ha et sterkt grep i markedet som konkurrentene ikke enkelt kan kutte. Det kan sies at i et svært konkurransedyktig marked og med prisfølsomme forbrukere er det ingen annen bedre måte enn prispenettingspolitikken.

3. Pris diskrimineringspolitikk:

I henhold til denne policyen belaster enkelte firmaer forskjellige priser fra forskjellige kunder for de samme produktene, med tanke på kundens evne til å betale. Vanligvis er markedet delt inn i ulike segmenter ved å holde i betraktning kundens evne til å betale. Denne policyen kan velges ettersom elasticiteten i etterspørselen i ett segment av markedet er lavere enn det andre segmentet.

Denne typen etterspørsel innebærer ufullkomne markedsforhold. Denne policyen følger vanligvis i tilfelle tjenester som medisin og lov. For eksempel belaster legene noen ganger sine gebyrer fra pasienter ved å huske på deres evne til å betale. På samme måte kan en advokat belaste forskjellige gebyrer fra forskjellige kunder.

I forretningsmessige bekymringer kan enkelte firmaer også tilby kvantitetsrabatter eller sitere ulike listepriser til bulkkjøpere og institusjonelle kjøpere sammenlignet med andre kjøpere. Noen firmaer selger samme produkt, ved å differensiere produktet i pakke- og ettersalgstjenester mv. Under forskjellige merkenavn som lader forskjellige priser.

Denne praksisen kan gjennomføres for å selge produktet i hjemmemarkedet og eksportmarkedet. På grunn av rask fremdrift av raske transport- og kommunikasjonsmidler er det svært vanskelig å dele markedet i ulike segmenter, og denne policyen kan ikke være lønnsomt ansatt.

4. Videresalg Pris Vedlikehold:

Videresalgspris vedlikehold er en policy der et produkt ikke selges under en bestemt pris til distributørene (grossister og forhandlere) og i sin tur til forbrukerne at minimumsprisen alltid opprettholdes. En formell avtale inngås av produsenten med distributørene om at produktet ikke vil bli videresolgt under minimumsprisen til kundene.

Det kan være uformell forståelse mellom produsenten og distributørene. Denne policyen følger vanligvis ved bruk av forbruksartikler som sigaretter, vin, medisiner, elektriske varer og sportsutstyr osv. Hovedformålet med å gjennomføre denne politikken er å beskytte produsentens interesser og etablere et produkt i markedet og skape gode omdømme av bekymringen i markedet.

For å sikre en vellykket implementering av denne policyen, må en produsent inngå en skriftlig avtale med distributørene, (muntlig avtale kan ikke utføres på riktig måte).

En korrekt kontroll fra tid til annen av prisene som belastes av distributørene, må gjøres av produsentene. Hvis noen næringsdrivende bryter avtalen og belaster høyere eller lavere pris på produktet, bør han kontrolleres, straffes og stoppes fra å gjøre det.