Innløsning av begge klasse av preferanseaksjer

1. Hvis det var to kategorier av fortrinnsaksjer i et spørsmål, er en fullt innbetalt og en annen er delvis innbetalt, og innløs kun en fullstendig betalt kategori.

2. Parti betalt kategori i et slikt tilfelle skal kun innløses når det spesifikt er nevnt å innløse "begge klasser" av fortrinnsaksjer. I så fall blir delbetalt kategori fullstendig betalt først ved å foreta en endelig samtale.

Illustrasjon :

(Innløsning av begge klasser, B / S). Følgende er balansen for Punjab Wools Ltd. som 31. mars 2011.

Selskapet besluttet å innløse begge klassene av fortrinnsaksjer 31. mars 2011 til 5% premie. Selskapet utstedte kontant så mange egenkapitalandeler på Rs.10 hver som var nødvendig for å gi innløsning av begge klassene fortrinnsaksjer som ikke ellers kunne innløses. Problemet ble fullt abonnert. Pass journaloppføringer og utarbeide balanse etter innløsning.

Arbeidsnotat:

1. Det er spesifikt endelig nevnt i spørsmålet om å innløse begge klassene av fortrinnsaksjer, derfor blir også kategorien delvis innløst ved å gjøre det fullt betalt først. Ellers må vi ha innløst kun "Fullbetalt kategori".

2. Fresh Issue (NV) = NV av fortrinnsaksjer som skal innløses - Beløp overført til CRR

= 5, 00, 000 - 3, 00, 000

= Rs. 2, 00000