Forholdet mellom landbruk og industri

Næringen er ikke erstatning for landbruket, men de er komplementære til hverandre. Begge disse sektoren er så knyttet til hverandre at det ikke er mulig å øke veksten i en sektorsektor uten forbedring av den andre sektoren. Hvis landbruket anses som "hjertet" av landet, så må industrien selvsagt betraktes som "hjernen".

Forholdet mellom disse sektorene er listet opp nedenfor:

(A) Jordbrukets påvirkning på industrien:

Landbruket har stor positiv innvirkning på den industrielle utviklingen, for eksempel:

(a) Det leverer regelmessig råvarer som sukkerrør, jute bomull, oljefrø, te, krydder, hvete; paddy etc. til forbruksvareindustrien.

(b) Det leverer regelmessig korn, grønnsaker og andre matvarer til industriarbeideren og fôr til husdyr i meieriindustrien.

(c) Bondehusholdninger pleide å spare penger i banken og andre finansinstitusjoner som i siste instans brukes av industrieiere i form av investering.

(d) Både for forbruks- og kapitalvarer. Bransjer landbrukssektoren gir et klart marked for ferdigvarer.

(e) Det leverer jevnlig arbeidskraft til næringene

(B) Industriens påvirkning på landbruket:

Dette er unødvendig å nevne industriens innvirkning på landbruket.

Virkningen av næringen på landbruket som følger:

(a) Det leverer regelmessig vitenskapelige verktøy og utstyr som traktorer, hogstmaskiner, pumpe sett kjemisk gjødsel etc. til landbruket øker produksjonen per hektar.

(b) For å øke markedet for ferdige landbruksprodukter er det noen grunnleggende infrastrukturutvikling som veier, jernbane, lagring etc.. I denne sammenheng spiller industrien en viktig rolle.

(c) Bransjer gir store sysselsettingsmuligheter og bidrar derfor til å absorbere alt overskuddskraft i vårt landbruk. Dette fører til mer industriell utvikling.

(d) Selve landbrukssektoren er et stort marked for de forskjellige ferdige produktene fra Industries. Bønder kjøper flere industriprodukter som bi-syklus, fakkel, radio etc. Alle disse blomstringene av næringer.

Således i nøtteskall kan vi si at bad landbruksprodukter og industri er komplementære til hverandre. Betjen hånden til hånden. Utviklingen av en sektor er avhengig av veksten og ytelsen til den andre sektoren.