Topp 12 essensielle egenskaper til en god insentivplan

De tolv viktige egenskapene til en god insentivplan er som følger: 1. Enkel å forstå 2. Just og Equitable 3. Attraktivitet for arbeidstakere 4. Oppnåelige standarder 5. Fremme for helse 6. Vilje av arbeidere 7. Klarhet av mål 8. Incentiv for kvantitet og kvalitet 9. Standardisering 10. Arbeiders incitamentsinntekter 11. Intensjon av effektivitet 12. Rett til å endre standarder.

1. Enkelt å forstå:

Planen må være enkel, lett å forstå og operere. Det bør innebære minst kontorarbeid. Arbeiderne skal kunne vite de ekstra betalinger som skal gis til dem. Hvis metoden for å bestemme lønn innebærer vanskelige beregninger, kan arbeidstakere ha problemer med å beregne lønnene sine. Til tross for korrekte lønninger, kan det være mistanke om arbeidstakernes sinn om lønn til dem.

2. Just og Equitable:

Bare og rettferdig system vil lykkes. En arbeidstaker skal bli tildelt for det arbeidet han utfører. Dette betyr ikke at arbeidsgiverne skal være unødvendig belastet, men lønnene må stå i forhold til arbeidstakernes arbeid.

3. Attraksjon for arbeidere:

Incentive betalinger bør være tilstrekkelige for å tiltrekke arbeidstakere for å forbedre deres ytelse. Hvis incitamentet er lite, vil arbeidere ikke falle fristet overfor det. Hvis personen får Rs. 1800 per måned som lønn og tilbys Rs. 450 mer for å øke sin produksjon, vil dette ikke være et godt insentiv for ham. På den annen side, hvis han blir tilbudt Rs.200 til Rs. 300 som ekstra lønn, vil han føle seg fristet til å tjene. Så incitamentet skal være stort nok, slik at arbeidstakere er fristet til å tjene det.

4. Oppnåelige standarder:

Standarden fastsatt under incentivplaner kan oppnås med litt ekstra innsats. Hvis standardene er slik at disse ikke kan oppnås selv med ekstra innsats, vil arbeidstakere føle seg motløs. De kan ikke engang prøve å oppnå dem. Standarden skal være slik, som også kan oppnås av gjennomsnittlige arbeidstakere. En standard som kun kan oppnås av få arbeidere, vil ikke gjøre planen ideell.

5. bidrar til helse:

En ordning bør ikke friste arbeidstakere til å overbelaste dem. Når en insentivplan er slik hvor arbeidstakere er pålagt å jobbe i lange timer eller forventes å jobbe med mye raskere hastighet, kan det hende at deres helse påvirkes negativt. Det kan være en oppfordring til arbeidstakernes maksimale inntjening i en uke eller måned, slik at de ikke overstyrer seg i lengre perioder.

6. Vilje av arbeidere:

Ordningen bør ha villig støtte fra arbeidstakere. Før det innføres en tilskyndelsesordning, bør det diskuteres med arbeidstakere og deres synspunkter skal innarbeides så langt som mulig i velferdsordningen.

7. Klarhet av mål:

Ledelsen bør være klar over målene som skal oppnås fra insentivordninger, Det skal også kommuniseres riktig til arbeidstakere. Målet med slike ordninger kan være å øke produksjonen, forbedre kvaliteten på produktene, etc. Når arbeidstakere ikke er klare om målene med slike ordninger, vil de ikke kunne jobbe for deres prestasjon. Så må det sikres at alle interesserte personer bestemmer og formidler insentivordningen.

8. Insentiv for kvantitet og kvalitet:

Ordningen skal gi incitament til både kvalitet og kvantitet av produksjon. Det bør helst være basert på Time Study-basis.

9. Standardisering:

Det skal gi grunnlag for alle incentivordninger. Alle parametere som arbeidsmetoder, materialer, arbeidsplass og arbeidsforhold bør standardiseres.

10. Arbeidsgiverens inntjeningsinntekter:

Arbeidstakere bør ikke lide i inntektene hans av grunner som feilverktøy eller feilaktige materialer, som er utenfor hans kontroll. Det bør ikke være noen grense satt på en arbeidstakers incitament opptjening.

11. Intimation of Efficiency:

Arbeidstakere Ansatte bør umiddelbart anse deres fortidseffektivitet. Informasjonen kan gå med lønnsslipp hvor hans grunnleggende og incitamentsinntekter skal angis separat.

12. Rett til å endre standarder:

Ledelsen må ha rett til å endre standarder når nye metoder og utstyr innføres i arbeidssystemet. Det bør ikke være noe kompromiss om standarder som opprettholdes av organisasjonen.