Topp 5 fordeler med forholdsanalyse

Les denne artikkelen for å lære om de fem fordelene med forholdsanalyse.

1. Forenkling av masse av regnskapsdata:

Nivåer gjør det mulig å oppsummere og forenkle massen av regnskapsdata. Dessuten gir de muligheten til å vise sammenhengen mellom ulike virksomhetssegmenter, som avdekket gjennom regnskapsmessige uttalelser, og derved hindre eventuelle forvrengninger som kan oppstå ved studiet av absolutte tall.

2. En uvurderlig hjelp til ledelse:

Ratioanalyse hjelper ledelsen med å utføre sine grunnleggende funksjoner som planlegging, prognose, kontroll, etc. Trendsforholdene kan være nyttige for å forutsi sannsynlige hendelser i fremtiden.

Planene som gjøres kan "skiltes" av regnskapsforhold og derved bli en integrert del av standardkostnings- og budsjettkontrollsystemene.

3. Tilrettelegger bedre koordinering og kontroll:

Ideelle forhold kan etableres og forholdet mellom primære forhold kan brukes til å etablere den ønskelige koordinasjonen. Forholdet kan også brukes til kontroll av ytelse, samt kostnadskontroll.

De er en effektiv kommunikasjonsmåte og spiller en viktig rolle for å informere om posisjonen og fremgangen som er gjort av virksomheten til eierne eller andre parter.

4. Et verktøy for å vurdere viktige egenskaper av virksomheten:

Ratioanalyse er et effektivt instrument for å vurdere viktige karakteristika av virksomheten som likviditet, solvens, lønnsomhet, etc. En undersøkelse på disse aspektene kan muliggjøre å trekke konklusjoner knyttet til de økonomiske kravene og evnen til næringshensyn.

5. Et effektivt analyseverktøy for inter-firmamessige sammenligninger:

Forholdet kan også brukes som effektivitetsmål. Det er det viktigste redskapet for analyse for intra-firma og inter-firm sammenligninger. Ved å sammenligne forholdene til ulike firmaer kan man identifisere faktorene knyttet til vellykkede og mislykkede firmaer eller sterke og svake bedrifter eller overvurderte og undervurderte firmaer.