Topp 5 trinn av annonseringskampanjer

Denne artikkelen kaster lys over de fem hovedstadiene som er involvert i en veldrevet reklamekampanje. Fremgangsmåtene er: 1. Sett annonseringsmålene 2. Sett annonseringsbudsjettet 3. Bestem nøkkelannonseringsmeldingen 4. Bestem hvilke reklamemedier som skal brukes 5. Evaluer resultatene av annonseringskampanjen.

Stage # 1. Still inn annonseringsmålene:

Et reklamemål er en spesifikk kommunikasjonsoppgave som skal oppnås med en bestemt målgruppe i en bestemt tidsperiode.

Reklamesmål faller inn i tre hovedkategorier:

(a) For å informere, fortelle kunder om et nytt produkt.

(b) For å overtale, for eksempel oppmuntre kunder til å bytte til et nytt merke.

(c) Å minne om, for eksempel minne kjøpere hvor du skal finne produktet.

Fase # 2. Sett annonseringsbudsjettet:

Markedsførere bør huske at reklamens rolle er å skape etterspørsel etter et produkt. Beløpet brukt på annonsering bør være relevant for potensiell salgseffekt av kampanjen. Dette vil igjen gjenspeile egenskapene til produktet som blir annonsert.

For eksempel har nye produkter en tendens til å trenge et større annonseringsbudsjett for å bygge bevissthet og oppfordre forbrukerne til å gjøre en prøveversjon av produktet. Et produkt som er svært differensiert, kan også trenge mer reklame for å hjelpe det å skille seg fra konkurransen.

Angi annonseringsbudsjettet er ikke enkelt. Hvordan kan en bedrift forutsi riktig beløp å bruke? Hvilke deler av annonsekampanjen fungerer best, og som vil ha en relativt liten effekt? Bedrifter bruker ofte tommelfingerregelen som en veiledning for å sette budsjetter.

Stage # 3. Bestem nøkkelannonseringsmeldingen:

Å bruke mye på annonsering garanterer ikke suksess. Forskning tyder på at klarheten i reklamemeldingen ofte er viktigere enn det brukte beløpet. Annonsemeldingen må være nøye målrettet for å påvirke målgruppens kundegruppe.

En vellykket annonseringsmelding bør ha følgende egenskaper:

(a) meningsfullt:

Kunder bør finne meldingen relevant, for eksempel annonsen fra Vodafone gjorde det klart at nettverket strekker seg overalt hvor kundene vil at den skal nå.

(b) Distinktive:

Annonsen må fange kundens oppmerksomhet, for eksempel Hoodibaba-annonsen fra Baja Auto. Fotografering og lydeffekter ga stor interesse.

(c) Troverdig:

Dette er en vanskelig oppgave, siden forskere antyder at de fleste forbrukere tviler på sannheten om reklame generelt.

Stage # 4. Bestem hvilke reklamemedier som skal brukes:

Det er en rekke reklamemedier å velge mellom. En kampanje kan bruke ett eller flere av mediealternativer.

Nøkkelfaktorene ved å velge riktig media inkluderer:

(a) rekkevidde:

Hvilken andel av målkundene vil bli utsatt for annonseringen?

(b) Frekvens:

Hvor mange ganger vil målkunder bli utsatt for reklamemeldingen?

(c) Media påvirkning:

Hvor skal målkunden se meldingen for at den får mest innflytelse? For eksempel har en reklame for ferie for eldre folk større innflytelse på fjernsyn (hvis ja, når og hvilke kanaler) eller i en nasjonal avis eller kanskje et magasin fokusert på dette segmentet av befolkningen?

En annen viktig beslutning er tidspunktet for kampanjen. Noen produkter passer til sesongbaserte kampanjer på fjernsyn (f.eks. Diwali eller Christmas hampers), mens for andre produkter kan en vanlig reklamekampanje gjennom året i media som aviser og nisjemagasiner (for eksempel en feriested i en bakkebane) være mer hensiktsmessig .

Stage # 5. Evaluer resultatene av annonseringskampanjen:

Evalueringen av en reklamekampanje bør fokusere på to sentrale områder:

Kommunikasjonseffekt:

Er den tilsiktede meldingen kommunisert effektivt og til ønsket publikum? For eksempel er det viktig for selskapet å legge merke til effektene av kommunikasjonsarbeidet. Airtel så en stor økning i salget etter utgivelsen av sin annonse med AR Rehman.

Salgseffekt:

Har kampanjen generert den forventede salgsveksten? Dette er mye vanskeligere å måle enn kommunikasjonseffekten.