Topp 7 Funksjoner av en Chief Accountant - Forklart!

Sjefregnskapsføreren er akkurat som en talte i et hjul, som forbinder hjulets kant og navet som mottar informasjonen. Han behandler at informasjonen og deretter returnerer den behandlede informasjonen tilbake til hvor den kom fra generelt sett, styrerfunksjonen omfatter innenfor sine brede feier og brede kurver, alle regnskapsfunksjoner inkludert råd til ledelsen i løpet av handlingen som skal tas i et gitt sett med omstendigheter med det formål å fullstendig eliminere rollen som institusjon i næringsforhold.

Revisor er kjent som kontrollør i USA. Den reelle regnskapsførerens faktiske stilling i virksomheten avhenger av egen evne og ledelsens struktur. Uansett hva som kan være stilling som sjefrevisor, og uansett navn han kan bli kalt, er det en ting helt klart at hans hovedfunksjon er å hjelpe ledelsen til å utføre sin funksjon godt.

Funksjonene til en sjefsrevisor er således:

(1) Planlegging for kontroll:

Han etablerer, koordinerer og administrerer en tilstrekkelig plan for kontroll av operasjoner. I henhold til virksomhetens krav skal en slik plan gi kostnadsbudsjetter, kostnadsstandarder, salgsprognose, profittplanlegging og kapitalinvesteringer. Den nødvendige prosedyre for gjennomføring av planen er også etablert.

(2) Rapportering og tolking:

Den inkluderer sammenligning av faktisk ytelse med de forhåndsbestemte standarder, tolking av resultater og rapportering til alle ledelsesnivåer. Dette krever formulering av en tilstrekkelig og effektiv regnskapspolicy. Den inneholder også oppsummering av statistiske poster.

(3) Evaluering og rådgivning:

Det omfatter undersøkelse av gyldigheten av virksomhetens gjenstander og prøver å bedømme i hvilken grad organisasjonsstrukturen, prosedyrene og retningslinjene som er vedtatt har vært effektive for å nå disse målene og rapporterer til ledelsen om det samme. Dette krever konsultasjon med alle segmenter til ledelsen som er ansvarlig for politikk eller tiltak i forbindelse med enhver fase i driften av virksomheten.

(4) Skatteadministrasjon:

Skatteplanlegging og administrasjon er også omfattet av ledelsens regnskapsfører. Han ser også til riktig utførelse av skattepolitikk og prosedyrer.

(5) Regjeringsrapportering:

En bedrift må levere visse rapporter om enkelte viktige fakta til ulike myndigheter under ulike lovgivninger. En ledelse revisor overvåker og koordinerer utarbeidelsen av rapporter til slike myndigheter.

(6) Beskyttelse av eiendeler:

Ledelseskonsulenten sikrer finanspolitisk beskyttelse til eiendelene i virksomheten gjennom tilstrekkelig internkontroll og forsvarlig forsikringsdekning.

(7) Økonomisk vurdering:

Eksterne faktorer, sosiale forhold og regjeringens politikk påvirker virksomheten kontinuerlig. Derfor vurderer ledelseskonsulent kontinuerlig de økonomiske og sosiale styrker og regjeringens innflytelse og tolker deres effekt på virksomheten.