Typer av sosiale verdipapirer: Sosialhjelp og forsikring

De to viktige typene sosial sikkerhet er som følger: 1. Sosialhjelp 2. Sosialforsikring.

1. Sosialhjelp:

Sosialhjelp refererer til bistand fra regjeringen til de trengende personer uten å be dem om å gjøre bidrag til å ha rett til å få slik hjelp. Med andre ord inkluderer sosialhjelp de fordelene som tilbys av regjeringen uten bidrag fra arbeidere og arbeidsgivere. Arbeidstakers kompensasjon, barselsfordeler, alderspensjon, etc. er eksemplene på sosialhjelp.

2. Forsikring:

Sosialforsikring refererer til en ordning for å opprettholde fondet fra bidrag fra ansatte og arbeidsgiver, med eller uten tilskudd fra regjeringen. Med andre ord kan sosialforsikring defineres som en enhet for å gi fordeler som rett for personer med liten inntjening; i beløp som kombinerer den forsikringsgjennomgivende innsats med tilskudd fra arbeidsgiver og regjeringen Eksempler på sosialforsikring er forsvarsfond og konsernforsikring.

Strengt tatt kan disse to typer sosial sikkerhetstiltak sies å være de to ansiktene til samme mynt. Faktisk er begge deler integrerte deler av et trygdssystem. Her ser det ut til å skille mellom sosialforsikring og kommersiell forsikring. Følgende tabell 21.1 viser hvordan sosialforsikring er forskjellig fra kommersiell forsikring.

Tabell 21.1:: Forskjell mellom sosial forsikring: